Hyppää sisältöön

Uudistunut MREL-seurantaraportointi käynnistyy 30.6. ajankohdalta

Julkaisuajankohta 2.7.2021 11.17
Tiedote

Rahoitusvakausvirasto (RVV) on 1.7.2021 lähettänyt sen suoraan toimivaltaan kuuluville luottolaitoksille kirjeen, jossa on kuvattu 30.6.2021 ajankohdalta käynnistyvää MREL-seurantaraportointia koskevat olennaiset tiedot. Laitokset, joille on määritelty kriisinratkaisusuunnitelmassa konkurssistrategia, eivät ole MREL-seurantaraportoinnin piirissä.

Raportointi pohjautuu Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) laatimiin teknisiin täytäntöönpanostandardeihin (ITS), jotka on säädetty sitoviksi komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2021/763. Tiedonkeruu toteutetaan neljännesvuosittain kerättävänä XBRL-muotoisena raportointina EBA:n julkaisemien XBRL-taksonomioiden mukaisesti. Ensimmäinen raportointimääräaika 30.6.2021 ajankohdan tietojen toimittamiseen RVV:lle on 30.9.2021.

Asetukseen (EU) 2021/763 perustuvan MREL-seurantaraportoinnin ohella RVV kerää raportoinnin piirissä olevilta laitoksilta myös erillisen Excel-muotoisen lomakkeen koskien laitoksen ennustetta MREL-kapasiteetin kehittymisestä.

MREL-seurantaa koskevat tiedot tulee toimittaa vain RVV:lle, joka välittää ne edelleen Finanssivalvonnalle.

Lisätietoa aihealueesta saa sähköpostiosoitteesta: tiedonkeruu(at)rvv.fi

MREL Raportointi Tiedote