Hyppää sisältöön

Blogi: Miksi vihreän siirtymän pitäisi kiinnostaa kriisinratkaisu- ja talletussuojaviranomaisia?

Julkaisuajankohta 5.5.2022 16.55
Tiedote

Pääekonomisti Hanna Westman kirjoittaa Rahoitusvakausviraston (RVV) blogissa siitä, miksi Rahoitusvakausviraston ja muiden kriisinratkaisu- ja talletussuojaviranomaisten tulisi huomioida vihreä siirtymä toiminnassaan. Westmanin mukaan syitä on monia, joista hän käy kirjoituksessaan läpi kolmea keskeistä näkökulmaa.

On mahdollista, että talletusten määrä supistuu, kun yleisön kiinnostus sijoittaa kestävästi kasvaa tulevaisuudessa. Tämä voi vaikuttaa pankkien likviditeettitilanteeseen, etenkin jos siirtymä on nopea. Pankkeihin kohdistuva raportointivaatimusten implementointi vie resursseja. Siitä huolimatta myös kriisinratkaisu- ja talletussuojaviranomaisille tärkeiden raportointikykyjen kehittämistä pitää jatkaa pankkien purettavuuden varmistamiseksi.

Vihreästä siirtymästä syntyvät riskit vaikuttavat pankkien taseiden laatuun ja voivat jopa johtaa pankin kriisiytymiseen. Myös kriisinratkaisu- ja talletussuojaviranomaisten on ymmärrettävä nämä uudet haavoittuvuudet.

Lopuksi Westman toteaa, että olemassa olevaa kriisinratkaisu- ja talletussuojakehikkoa ei tarvitse muuttaa vastaamaan vihreän siirtymän synnyttämiin haasteisiin. Sitä pitää vain vahvistaa esimerkiksi viimeistelemällä pankkiunioni yhteisellä talletussuojajärjestelmällä.

Westmanin englanniksi laadittu blogikirjoitus on luettavissa alkuperäisellä kielellä RVV:n verkkosivuilla

Blogi