Hyppää sisältöön

Korvaustilanne

Korvaustilanteen syntyminen

Jos talletuspankki ei ole suorittanut erääntyneitä ja riidattomia korvauskelpoisia talletuksia, tallettaja voi ilmoittaa asiasta Rahoitusvakausvirastolle.

Silloin, jos Rahoitusvakausviranomainen arvioi maksuvaikeuksien olevan pysyviä tai tuomioistuin tai muu viranomainen on päätöksellä todennut talletuspankin maksukyvyttömäksi, Rahoitusvakausviraston on yhteistyössä Finanssivalvonnan ja Suomen Pankin kanssa tehtävä viiden työpäivän kuluessa päätös mahdollisesta korvausvelvollisuudesta pankin asiakkaita kohtaan. Korvaukset tallettajille maksetaan talletussuojarahastosta.

Toiminta korvaustilanteessa

Kotimaiset talletuspankit

Korvaustilanteen sattuessa Rahoitusvakausvirasto antaa tallettajille tarkempia tietoja siitä, miten tallettajien on toimittava korvauksen saamiseksi. Tallettajan ei lähtökohtaisesti tarvitse itse toimittaa tietoja talletuksestaan vaan Rahoitusvakausvirasto saa tiedot tallettajasta ja talletuksen määrästä talletuspankilta. Korvaus suoritetaan lähtökohtaisesti tilisiirtona. Tallettajan ei tarvitse ottaa Rahoitusvakausvirastoon yhteyttä, ellei virasto ole erikseen pyytänyt häneltä lisätietoja korvauksen suorittamiseksi.

Talletussuojarahastosta maksetaan korvaus tallettajille 15 työpäivän kuluessa siitä, kun Rahoitusvakausvirasto on päättänyt maksuvelvollisuuden alkamisesta. Maksamiseen voidaan käyttää kolmen kuukauden lisäaika, jos

  • tallettajan oikeus korvaukseen on epäselvä
  • tallettajan oikeutta talletuksen käyttöön on viranomaisen päätöksellä rajoitettu
  • talletustiliä ei ole käytetty 24 kuukauteen
  • tallettajan saamiset ovat asunnonvaihtovaroja
  • kysymys on suomalaispankin ulkomailla sijaitsevaan sivuliikkeeseen tehdystä talletuksesta

Tallettajan on mahdollista saada korvaus enintään 1000 euroon asti viimeistään 12 työpäivän kuluessa siitä, kun päätös rahaston maksuvelvollisuudesta on tehty. Tässä tapauksessa tallettajan on haettava korvausta Rahoitusvakausvirastolta ja korvauksen saamiseksi tallettajan on esitettävä henkilökohtaiseen taloudelliseen asemaan liittyvät riittävät perusteet. Rahoitusvakausvirasto tiedottaa tarkemmin hakemuksen ja perusteiden sisällöstä korvaustapauksen sattuessa.

Mikäli tallettajan saatava perustuu asunnonvaihtotilanteeseen ja ylittää 100 000 euroa, saatava korvataan täysimääräisesti, mikäli tallettaja osoittaa luotettavasti, että saaminen perustuu varoihin, jotka tallettaja on saanut omassa käytössä olleen asuntonsa myynnistä ja että varat on tarkoitus käyttää uuden, tallettajan omaan käyttöön tulevan asunnon hankkimiseen. Asunnonvaihtovarojen erityissuoja on määräaikainen, ja voimassa kuuden kuukauden ajan talletuksen tekemisestä. Tallettajan tulee erikseen kirjallisesti vaatia asunnonvaihtovarojen korvaamista talletussuojarahastolta, ja liittää oheen yllä kuvattu selvitys. Rahoitusvakausvirasto neuvoo tarvittaessa tallettajaa selvityksen laatimisessa.

Kotimaisten pankkien sivuliikkeet ulkomailla

Suomalaisen pankin ulkomailla sijaitsevan sivuliikkeen talletussuojakorvauksien maksatuksen hoitaa sivuliikkeen sijaintimaan talletussuojarahasto Rahoitusvakausviraston puolesta.

Maksatus tapahtuu Rahoitusvakausviraston talletuspankilta saamien tietojen perusteella. Tallettajan ei tarvitse ottaa Rahoitusvakausvirastoon yhteyttä, ellei virasto ole erikseen pyytänyt häneltä lisätietoja.

Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivuliikkeet

Rahoitusvakausvirasto maksaa korvaukset EU- tai ETA-maiden pankkien Suomessa sijaitsevien sivuliikkeiden tallettajille pankin kotivaltion puolesta. Maksatus tapahtuu pankin kotivaltion talletussuojajärjestelmästä saatujen tietojen perusteella, eikä tallettajan tarvitse olla yhteydessä Rahoitusvakausvirastoon, ellei virasto ole erikseen pyytänyt häneltä lisätietoja.

Muut Suomessa toimivat ulkomaiset pankit

Edellä mainitun mukaisesti Rahoitusvakausvirasto ei vastaa talletussuojasta niiden pankkien osalta, joilla ei ole Suomessa sivuliikettä. Tällaisten pankkien, jotka toimivat rajan yli, talletussuojasta vastaa pankin kotivaltion talletussuojajärjestelmä. Ulkomaisten pankkien talletussuojasta löydät tietoa kunkin maan talletussuojajärjestelmän nettisivuilta. Ruotsissa talletussuojajärjestelmästä vastaa Riksgälden, Tanskassa Finansiel Stabilitet, Norjassa Bankenes sikringsfond ja Virossa Tagatisfond.

Maksatusjärjestelmähanke

Rahoitusvakausvirastossa on käynnissä talletussuojan maksatusjärjestelmähanke, jossa tavoitteena on luoda prosessit ja rakentaa tarvittavat järjestelmät talletuksia koskevaan tiedonkeruuseen ja talletussuojakorvausten maksatukseen kriisitilanteissa. Hankkeella luodaan puitteet talletussuojakorvausten nopealle maksatukselle vuoden 2019 loppuun mennessä. Nopealla maksatuksella tarkoitetaan sitä, että Rahoitusvakausviraston on suoritettava korvaukset tallettajille seitsemän työpäivän kuluessa viraston päätöksestä talletusten korvaamisesta.

Nopeassa maksatuksessa tullaan hyödyntämään kansallisen palveluarkkitehtuurin suomi.fi-ratkaisuja. Maksatuksen nopeuden varmistamiseksi tallettajien olisi hyvä käydä rekisteröitymässä palveluun.