Hyppää sisältöön

Korvaustilanne

Korvaustilanteen syntyminen

Jos talletuspankki ei ole suorittanut erääntyneitä ja riidattomia korvauskelpoisia talletuksia, tallettaja voi ilmoittaa asiasta Rahoitusvakausvirastolle.

Silloin, jos Rahoitusvakausviranomainen arvioi maksuvaikeuksien olevan pysyviä tai tuomioistuin tai muu viranomainen on päätöksellä todennut talletuspankin maksukyvyttömäksi, Rahoitusvakausviraston on yhteistyössä Finanssivalvonnan ja Suomen Pankin kanssa tehtävä viiden työpäivän kuluessa päätös mahdollisesta korvausvelvollisuudesta pankin asiakkaita kohtaan. Korvaukset tallettajille maksetaan talletussuojarahastosta.

Maksatusjärjestelmän uudistushanke

Rahoitusvakausvirasto on toteuttanut talletussuojan maksatusjärjestelmän uudistushankkeen, jolla on luotu tietoturvalliset ja automatisoidut prosessit sekä tarvittavat IT-järjestelmät talletuksia koskevaan tiedonkeruuseen ja talletussuojakorvausten nopeaan maksatukseen korvaustilanteessa. Rahoitusvakausviraston maksatusjärjestelmän uudistus valmistui keväällä 2019.

Nopealla maksatuksella tarkoitetaan sitä, että Rahoitusvakausvirastolla on kyvykkyys suorittaa talletussuojakorvaukset tallettajille seitsemän työpäivän kuluessa, kun virasto tehnyt päätöksen maksuvelvollisuuden alkamisesta. Nopeassa maksatuksessa hyödynnetään suomi.fi-palveluratkaisuja. Uudistuksen tarkoituksena on parantaa yksittäisten tallettajien suojaa korvaustilanteessa sekä edistää rahoitusmarkkinoiden vakautta kriisitilanteessa.

Tiedonvaihdon tehostamiseksi tallettajien kannattaa käydä rekisteröitymässä suomi.fi-viestit-palvelun käyttäjiksi, jolloin heidän on mahdollista vastaanottaa henkilökohtaiset viranomaisasiakirjat ja -viestit sähköisesti perinteisen paperipostin sijaan. 

Toiminta korvaustilanteessa

Kotimaiset talletuspankit

Korvaustilanteen sattuessa Rahoitusvakausvirasto antaa tallettajille tarkempia tietoja siitä, miten tallettajien on toimittava korvauksen saamiseksi. Tallettajan ei lähtökohtaisesti tarvitse itse toimittaa tietoja talletuksestaan vaan Rahoitusvakausvirasto saa tiedot tallettajasta ja talletuksen määrästä talletuspankilta. Korvaus suoritetaan tilisiirtona. Tallettajan ei tarvitse ottaa Rahoitusvakausvirastoon yhteyttä, ellei virasto ole erikseen pyytänyt häneltä lisätietoja korvauksen suorittamiseksi.

Talletussuojarahastosta maksetaan korvaus tallettajille seitsemän (7) työpäivän kuluessa siitä, kun Rahoitusvakausvirasto on päättänyt maksuvelvollisuuden alkamisesta. Maksamiseen voidaan käyttää kolmen kuukauden lisäaika, jos

  • tallettajan oikeus korvaukseen on epäselvä
  • tallettajan oikeutta talletuksen käyttöön on viranomaisen päätöksellä rajoitettu
  • talletustiliä ei ole käytetty 24 kuukauteen
  • tallettajan saamiset ovat asunnonvaihtovaroja
  • kysymys on suomalaispankin ulkomailla sijaitsevaan sivuliikkeeseen tehdystä talletuksesta

Mikäli tallettajan saatava perustuu asunnonvaihtotilanteeseen ja ylittää 100 000 euroa, saatava korvataan täysimääräisesti, mikäli tallettaja osoittaa luotettavasti, että saaminen perustuu varoihin, jotka tallettaja on saanut omassa käytössä olleen asuntonsa myynnistä ja että varat on tarkoitus käyttää uuden, tallettajan omaan käyttöön tulevan asunnon hankkimiseen. Asunnonvaihtovarojen erityissuoja on määräaikainen, ja voimassa kuuden kuukauden ajan talletuksen tekemisestä. Tallettajan tulee erikseen kirjallisesti vaatia asunnonvaihtovarojen korvaamista talletussuojarahastolta, ja liittää oheen yllä kuvattu selvitys. Rahoitusvakausvirasto neuvoo tarvittaessa tallettajaa selvityksen laatimisessa.

Kotimaisten pankkien sivuliikkeet ulkomailla

Suomalaisen pankin ulkomailla sijaitsevan sivuliikkeen talletussuojakorvauksien maksatuksen hoitaa sivuliikkeen sijaintimaan talletussuojarahasto Rahoitusvakausviraston puolesta.

Maksatus tapahtuu Rahoitusvakausviraston talletuspankilta saamien tietojen perusteella. Tallettajan ei tarvitse ottaa Rahoitusvakausvirastoon yhteyttä, ellei virasto ole erikseen pyytänyt häneltä lisätietoja.

Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivuliikkeet

Rahoitusvakausvirasto maksaa korvaukset EU- tai ETA-maiden pankkien Suomessa sijaitsevien sivuliikkeiden tallettajille pankin kotivaltion puolesta. Maksatus tapahtuu pankin kotivaltion talletussuojajärjestelmästä saatujen tietojen perusteella, eikä tallettajan tarvitse olla yhteydessä Rahoitusvakausvirastoon, ellei virasto ole erikseen pyytänyt häneltä lisätietoja.

Muut Suomessa toimivat ulkomaiset pankit

Edellä mainitun mukaisesti Rahoitusvakausvirasto ei vastaa talletussuojasta niiden pankkien osalta, joilla ei ole Suomessa sivuliikettä. Tällaisten pankkien, jotka toimivat rajan yli, talletussuojasta vastaa pankin kotivaltion talletussuojajärjestelmä. Ulkomaisten pankkien talletussuojasta löydät tietoa kunkin maan talletussuojajärjestelmän nettisivuilta. Ruotsissa talletussuojajärjestelmästä vastaa Riksgälden, Tanskassa Finansiel Stabilitet, Norjassa Bankenes sikringsfond ja Virossa Tagatisfond.