Hyppää sisältöön

Virastolla tehokas toimintavuosi – Rahoitusvakausviraston ja -rahaston tilinpäätökset julkaistu

Julkaisuajankohta 28.2.2020 14.57
Tiedote

Rahoitusvakausvirasto jatkoi vuonna 2019 pitkäjänteisesti työtä viraston kriisinhoitokyvyn kehittämiseksi. Virasto otti merkittäviä edistysaskeleita sekä talletussuojan että kriisinhoidon vastuualueilla.

Vuoden 2017 alussa käynnistynyt laaja talletussuojan maksatusjärjestelmähanke saatiin päätökseen toimintavuoden aikana. Uuden maksatusjärjestelmän myötä virasto saavutti operatiivisen toimintakyvyn talletussuojakorvausten maksatukseen 7 työpäivässä. Sovelluskokonaisuuden valmistumisen vaikutukset viraston toiminnalliseen tehokkuuteen todennettiin toteuttamalla talletussuojajärjestelmän lakisääteiset kuormitustestit.

Kriisinratkaisun suunnittelussa saavutettiin tärkeä merkkipaalu, kun kotipaikkaansa 2018 lopussa vaihtaneen Nordean ensimmäinen yhteisen kriisinratkaisuneuvoston (SRB) johdolla valmisteltu kriisinratkaisusuunnitelma ja laitoksen MREL-päätös vahvistettiin. Lisäksi arvopaperikeskuksen kriisinratkaisusuunnittelu käynnistettiin ja muiden suomalaisten laitosten kriisinratkaisusuunnittelua syvennettiin.

Viraston uuden strategian mukaisesti kriisihoitovalmiutta kehitetään entistä vahvemmin kokonaisuutena kuhunkin tilanteeseen parhaiten soveltuvan ja kustannustehokkaimman kriisinhoitokeinon löytämiseksi.

Virastossa toteutettiin Suomen ensimmäinen talletussuojan tietoisuustutkimus kesällä 2019. Talletussuojan ja kriisinratkaisuasioiden tunnettuutta selvittänyt kyselytutkimus osoitti, että kansalaisten tietoisuus näyttää lisäävän yleistä luottamusta järjestelmää kohtaan, ja virasto jatkaa toimia määrätietoisen ja luottamusta herättävän viestinnän toteuttamiseksi sidosryhmien kanssa.

Normaalin suunnittelu- ja valmistelutyön ohella viraston antama vahva asiantuntijatuki Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella keskusvastapuolten (CCP) elvytystä ja kriisinratkaisua koskevan sääntelyn valmisteluun näkyi toimintavuoden aikana. Valtiovarainministeriö saavutti hankkeessa tavoitteensa, kun neuvoston yhteinen kanta saavutettiin syksyn tiiviin työn päätteeksi. Lisäksi virasto toimi aktiivisesti pohjoismais-baltialaisessa vakausryhmässä viranomaisten välisen tiedonvaihdon ja yhteistyön kehittämiseksi rajat ylittävien kollegiopankkien kriisihoitotilanteissa.

Rahoitusvakausvirastolle asetetut tulostavoitteet saavutettiin kertomusvuonna hyvin.

Lisätietoja:

Rahoitusvakausviraston ylijohtaja Tuija Taos ([email protected])

Rahoitusvakausviraston tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2019

Rahoitusvakausrahasto tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2019