Hyppää sisältöön

Valtiontalouden tarkastusvirasto käynnisti esiselvityksen mahdollisesta tuloksellisuustarkastuksesta RVV:n toimintaan osana euroalueen yhteistä kriisinratkaisumekanismia

Julkaisuajankohta 22.3.2019 8.35
Tiedote

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on aloittanut esiselvityksen siitä, käynnistääkö se tuloksellisuustarkastuksen Rahoitusvakausviraston (RVV) toimintaan. Tarkistus liittyisi rinnakkaistarkastuksiin, jotka tehtäisiin samanaikaisesti muutaman muun EU-maan tarkastusvirastojen kanssa sekä yhteiseen kriisinratkaisuneuvostoon (SRB) tehtävään tarkastukseen, jonka toteuttaa Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

Tuloksellisuustarkastuksen tavoitteena on selvittää, miten euroalueen kriisinratkaisuviranomaiset ovat suoriutuneet niiden toimivaltaan kuuluvien pienten ja keskisuurten pankkien (ns. LSI-pankkien) kriisinratkaisusuunnittelusta ja vertailla ensimmäistä kertaa EU-tasolla eri maissa laadittavien kriisinratkaisusuunnitelmien toteutumista. 

VTV:n aloittama esiselvitysvaihe kestää huhtikuun loppuun, minkä jälkeen VTV tekee lopullisen päätöksen tarkastuksensa laajuudesta ja käynnistämisestä. Rinnakkaistarkastusosuus on tarkoitus toteuttaa vuoden 2019 aikana.

Lisätietoja:
RVV ylijohtaja Tuija Taos ([email protected])
VTV johtava tuloksellisuustarkastaja Vuokko Mustonen ([email protected])

Alkanut esiselvitys, Kansallisen vastuuviranomaisen toiminta osana yhteistä kriisinratkaisumekanismia