Hyppää sisältöön

SRB on täydentänyt linjauksiaan MREL-vaateen julkistamisesta

Julkaisuajankohta 18.5.2018 12.37
Tiedote

Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (Single Resolution Board, SRB) on julkaissut 17.5.2018 kotisivuillaan MREL-vaateen (Minimum Requirements of Eligible Liabilites, omien varojen ja alentamiskelpoisten velkojen vähimmäisvaatimus) soveltamista koskevan kysymyksiä ja ja vastauksia -dokumentin. Nyt julkaistu dokumentti täydentää SRB:n viime joulukuussa julkaisemaa MREL-linjausmuistiota (ks. RVV:n tiedote 21.12.2017) ja siinä esitetään näkemyksiä muun muassa luottolaitoksille määrätyn MREL-vaateen julkistamisesta.

SRB:n täydentävien linjausten taustalla on osaltaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) 23.3.2018 julkaisema MREL-vaateen julkistamiseen liittyvä lisäys markkinoiden väärinkäyttöasetusta (Market Abuse Regulation) koskevaan kysymyksiä ja vastauksia -dokumenttiin.

SRB:n kysymyksiä ja vastauksia -dokumentti löytyy oheisesta linkistä.


Lisätietoja: kriisinratkaisuasiantuntija Pekka Kainulainen ([email protected])