Hyppää sisältöön

SRB ja vakausmaksuja koskeva lausuntomenettely

Julkaisuajankohta 21.3.2023 14.20
Tiedote

Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (SRB) avasi 23.3.2023 lausuntomenettelyn, joka koskee yhteiseen kriisinratkaisurahastoon (Single Resolution Fund, SRF) keväällä 2023 kerättäviä vakausmaksuja. Lausuntomenettelyn vastausaika päättyi 5.4.2023.

SRB:n tiedote lausuntomenettelyn avaamisesta

Lausuntomenettelyssä maksuvelvollisille laitoksille annetaan mahdollisuus arvioida SRB:n alustavia vakausmaksulaskelmia, laskennassa tehtyjä päätelmiä ennen laskennan viimeistelyä ja lopullisten päätösten vahvistamista sekä esittää kommentteja laskennan kannalta merkityksellisistä asioista. Lausuntomenettelyn tavoitteena on antaa laitoksille paremmat edellytykset ennakoida vuosittaisten vakausmaksujensa määrää. Menettely tukee laitosten ja SRB:n välistä vuoropuhelua vakausmaksuprosessin aikana.

Lausuntomenettelyssä laitoksille jaetaan muun muassa

  • luonnos SRB:n päätöksestä vakausmaksujen laskemisesta
  • päätösluonnoksen tilastoliite, jossa on laskennan yhteiset tietopisteet
  • päätösluonnoksen laitoskohtaisen liitteen pohja
  • SRB:n valmistelema laskentatyökalu laitoskohtaisen vakausmaksun arviointiin
  • ohjeet vakausmaksun laskentaan.

Dokumenteissa kuvataan muun muassa SRF:n vuotuista tavoitetasoa ja sen määrittämisessä käytettävää kerrointa. Lausuntomenettelyn osana löytyy myös kokoelma laskennassa käytettävistä yhteisistä tietopisteistä. Laitos voi tehdä arvion vuoden 2023 vakausmaksun määrästä käyttämällä tietoja, jotka se on raportoinut Rahoitusvakausvirastolle vakausmaksutietojen raportointilomakkeella tammikuun lopussa.

Rahoitusvakausvirasto on välittänyt tiedon SRB:n lausuntomenettelystä suomalaisille luottolaitoksille osana maksusyklin niin kutsuttua Kick-off-kirjettä ja tietopyyntöä 25.10.2022. Salasana lausuntomenettelyn täyttämiseen EU-Survey-alustalla löytyy Kick-off-kirjeestä.

Lausuntomenettelyn täyttäminen EU-Survey-alustalla

Lausuntomenettelyn jälkeen SRB tekee toukokuun alussa lopulliset päätökset vuoden 2023 vakausmaksujen määristä. Rahoitusvakausvirasto toimittaa nämä päätökset suomalaisille luottolaitoksille ja määrää päätöksellään maksut maksettaviksi toukokuun loppuun mennessä.

Lisätietoja: kriisinratkaisuasiantuntija Kristiina Tuomikoski ([email protected])

Lue lisää Rahoitusvakausviraston ajankohtaisista asioista viraston verkkosivuilla

Tiedote