Hyppää sisältöön

Verket för finansiell stabilitets ansvarsrapport för 2022 har publicerats

Utgivningsdatum 14.3.2023 10.36
Pressmeddelande

Verket för finansiell stabilitets andra ansvarsrapport har blivit färdig. I rapporten presenteras de framsteg som gjordes i verket under år 2022. Syftet med arbetet är att stöda utvecklingen mot de av FN:s mål för hållbar utveckling som är relevanta för verket.

  • Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt (FN målet 1) – Via den nya uppgiften som hänför sig till kontosystemet inom försörjningsberedskapen minskar verket utsattheten och sårbarheten för störningar och katastrofer bland människor i speciellt utsatta situationer genom tryggande av tjänster relaterade till dagliga betalningar även vid allvarliga störningssituationer och undantagsförhållanden.
  • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (FN målet 8) – I nära samarbete med instituten förbereder sig verket på eskalering av problemsituationer genom att identifiera och undanröja möjliga hinder för krishantering. Därmed är det möjligt att hantera ett instituts fallissemang eller hot om fallissemang på ett ordnat sätt och så att man undviker negativa följder för samhället och den ekonomiska tillväxten.
  • Minskad ojämlikhet (FN målet 10) – Verket bidrar aktivt till att utveckla både den nationella lagstiftningen och lagstiftningen på EU-nivå i syftet att ytterligare förbättra regleringsramverkets funktionalitet och ändamålsenlighet.
  • Hållbar konsumtion (FN målet 12) – Verket beaktar ansvarighetsmålen i sin egen upphandling och strävar efter att påverka de externa konsekvenserna av verkets egna anskaffningar.

De mest betydande negativa konsekvenserna av verkets verksamhet uppkommer av tjänsteresor, lokaler, utrustning och tjänster samt användning av papper. Ett av de mera betydande framstegen under år 2022 var att verket tog i bruk ett elektroniskt ärendehanteringssystem.

Ansvarsrapporten för år 2022 på verkets hemsida
Ansvarsrapporten för år 2022 i pdf-format
FN:s mål för hållbar utveckling (Agenda 2030 målprogrammet)

Tilläggsinformation: chefsekonom Hanna Westman (förnamn.efternamn(at)rvv.fi).

 

Läs mer om aktuella saker i verket på verkets hemsida

Meddelande Verket