Hyppää sisältöön

RVV:n vuoden 2022 vastuullisuusraportti julkaistu

Julkaisuajankohta 14.3.2023 10.36
Tiedote

Rahoitusvakausviraston toinen vastuullisuusraportti on valmistunut. Raportissa käydään läpi ne edistymisen askeleet, joita virastossa otettiin vuoden 2022 aikana. Vastuullisuustyön tavoitteena on tukea kehitystä kohti niitä YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, jotka ovat virastolle relevantteja.

  • Tavoitteena poistaa köyhyys sen kaikissa muodoissa kaikkialta (YK:n tavoite 1) – Uuteen huoltovarmuustilijärjestelmään liittyvän tehtävän kautta virasto vähentää erityisen haavoittuvassa asemassa olevien alttiutta ja altistumista häiriöille ja katastrofeille turvaamalla päivittäismaksamiseen liittyvät palvelut myös vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.
  • Tavoitteena ihmisarvoinen työ ja talouskasvu (YK:n tavoite 8) – Virasto valmistautuu tiiviissä yhteistyössä laitosten kanssa ongelmatilanteiden eskaloitumiseen tunnistamalla ja poistamalla mahdollisia esteitä kriisinratkaisulle. Siten laitoksen kaatuminen tai sen uhka voidaan hoitaa hallitusti ja negatiivisilta vaikutuksilta yhteiskuntaan ja talouskasvuun vältytään.
  • Eriarvoisuuden vähentäminen (YK:n tavoite 10) – Virasto vaikuttaa aktiivisesti sekä kansallisen että EU-tason lainsäädännön kehittämiseen. Tavoitteena on parantaa edelleen sääntelykehikon toimivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta.
  • Vastuullista kuluttamista (YK:n tavoite 12) – Virasto ottaa vastuullisuustavoitteet huomioon omissa hankinnoissaan ja pyrkii vaikuttamaan viraston omien hankintojen ulkoisvaikutuksiin.

Merkittävimmät tunnistetut negatiiviset vaikutukset viraston toiminnasta syntyvät virkamatkustamisesta, toimitiloista, laitteista ja palveluista sekä paperin käytöstä. Yksi merkittävimmistä edistysaskeleista vuoden 2022 aikana oli sähköisen asianhallintajärjestelmän käyttöönotto.

Vuoden 2022 vastuullisuusraportti Rahoitusvakausviraston verkkosivuilla
Vuoden 2022 vastuullisuusraportti pdf-muodossa
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Agenda 2030 -tavoiteohjelma) ulkoministeriön verkkosivuilla

Lisätietoja: pääekonomisti Hanna Westman (etunimi.sukunimi(at)rvv.fi).

 

Lue lisää Rahoitusvakausviraston ajankohtaisista asioista viraston verkkosivuilla

Tiedote Virasto