Hyppää sisältöön

Rahoitusvakausviraston vuoden 2016 hallintomaksut

25.11.2016 13.56
Tiedote

Rahoitusvakausvirasto on päättänyt olla perimättä maksuvelvollisilta laitoksilta hallintomaksuja vuonna 2016.

Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta annetun lain (1197/2014) 6 §:n mukaan hallintomaksuja on alennettava, jos hallintomaksuina perittävä määrä yhdessä viraston muiden tuottojen kanssa olisi todennäköisesti suurempi kuin viraston hyväksytyn talousarvion mukaiset kustannukset (ylite). Vuonna 2015 kerätyistä hallintomaksuista syntyi ylitettä yli 1,94 miljoonaa euroa, joka on hieman enemmän kuin Rahoitusvakausviraston vuoden 2016 hyväksytyn talousarvion mukaiset kustannukset (1,9 miljoonaa euroa). Näin ollen vuonna 2015 perittyjen hallintomaksujen ylite riittää kattamaan Rahoitusvakausviraston vuoden 2016 kustannukset ja vuoden 2016 hallintomaksut jätetään perimättä.

Se osa ylitteestä, joka jää vielä käyttämättä vuonna 2016, hyvitetään lopullisesti vuonna 2017. Hyvitys tulee alentamaan kunkin maksuvelvollisen hallintomaksua samassa suhteessa.