Hyppää sisältöön

Verket för finansiell stabilitet har uppdaterat sin linjepromemoria som gäller minimikravet för kapitalbas och nedskrivningsbara skulder

Utgivningsdatum 29.4.2019 14.33 | Publicerad på svenska 23.9.2020 kl. 12.37
Pressmeddelande

Verket för finansiell stabilitet har uppdaterat sin linjepromemoria som gäller minimikravet för kapitalbas och nedskrivningsbara skulder (minimum requirement for own funds and eligible liabilities, MREL).

I den uppdaterade promemorian har man beaktat riktlinjerna i SRB:s MREL-policypapper från 2018 om den första vågen (”2018 SRB Policy for the first wave of resolution plans”). De viktigaste ändringen gäller fastställande av MREL-kravet för sådana institut vilkas primära resolutionsstrategi är någon annan än whole bank bail-in-strategin. I promemorian beskrivs dessutom konsekvenserna av Brexit med avseende på tillämpningen av MREL-kravet.

Verkets uppdaterade promemoria om de principer som ska iakttas vid tillämpning av MREL-regleringen hittas via den bifogade länken.

I promemorian har ännu inte beaktats tilläggen enligt ändringarna i stimulans- och resolutionsdirektivet (det s.k. BRRD 2-paketet), utan de tas in i promemorian stegvis från och med hösten i den takt som ändringarna träder i kraft och får bindande verkan och SRB preciserar sina policypapper.

Ytterligare information ges av krishanteringsexperten Pekka Kainulainen (fö[email protected]) och enhetschefen för krishantering Reima Letto (fö[email protected]).