Hyppää sisältöön

Nimitysuutisia Rahoitusvakausvirastossa

Julkaisuajankohta 13.12.2019 9.10
Tiedote

Tanja Jyrkönen nimitetty asiakirjahallinnon asiantuntijan virkaan

Filosofian maisteri Tanja Jyrkönen on nimitetty Rahoitusvakausvirastoon asiakirjahallinnon asiantuntijan virkaan 1.1.2020 lukien. Jyrkönen tulee vastaamaan viraston kirjaamosta, asiakirjahallinnosta ja asianhallintajärjestelmästä sekä osallistuu tiedonhallintaan liittyvän riskienhallinnan kehittämiseen. Jyrkönen toimii myös viraston tietosuojavastaavana. Jyrkönen on työskennellyt aiemmin Rahoitusvakausvirastossa asiakirjahallinnon asiantuntijana 22.1.2018 lukien ja ennen siirtymistään virastoon muun muassa Suomen Hypoteekkiyhdistyksessä.

Arja Voipio nimitetty kriisinratkaisuasiantuntijaksi

Kauppatieteiden maisteri Arja Voipio on nimitetty Rahoitusvakausvirastoon osa-aikaiseen määräaikaiseen kriisinratkaisuasiantuntijan virkasuhteeseen 2.1.2020 lukien. Voipion tehtävät Rahoitusvakausvirastossa tulevat liittymään arvopaperikeskuksen kriisinratkaisusuunnitteluun ja tätä koskevan kriisinratkaisulainsäädännön kehittämistarpeisiin sekä Rahoitusvakausviraston tehtäviin CCP-resoluutiokollegioihin liittyvissä kysymyksissä. Voipio siirtyy Rahoitusvakausvirastoon valtiovarainministeriöstä, jossa hän on toiminut johtavana erityisasiantuntijana Suomen EU-puheenjohtajuuskauden ajan CCP recovery & resolution -lainsäädäntöhankkeessa. Tätä ennen Voipio on toiminut pitkään eri asiantuntijatehtävissä Finanssivalvonnassa vuodesta 1999 lähtien, muun muassa johtavana infrastruktuuriasiantuntijana riskienvalvontaosastolla.

Kristiina Tuomikoski nimitetty kriisinratkaisuasiantuntijaksi 

Taloustieteen maisteri Kristiina Tuomikoski on nimitetty Rahoitusvakausvirastoon määräaikaiseen kriisinratkaisuasiantuntijan virkasuhteeseen 1.2.2020 lukien. Tuomikoski tulee työskentelemään virastossa laitosten kriisinratkaisusuunnittelutehtävissä ja suunnittelutyötä tukevissa raportointitehtävissä. Tuomikoski on työskennellyt aiemmin Finanssivalvonnassa ja Suomen Pankissa Young Professionals -ohjelmassa muun muassa makrovakausvalvontaan liittyvien asioiden parissa. Tuomikoski on valmistunut Oxfordin yliopistosta (Master of Philosophy in Economics) sekä tehnyt vuoden harjoittelujakson Euroopan keskuspankissa Frankfurtissa.