Resolutionsnämndens SRB:s ordförande Elke König besökte Finland 19.6.2017

19.6.2017 17.51 | Publicerad på svenska 23.9.2020 kl. 14.10
Pressmeddelande

Resolutionsnämndens (Single Resolution Board, SRB) ordförande Elke König besöker alla bankunionens länder och resolutionsmyndigheterna som verkar i dessa. Besöket i Finland och hos verkat för finansiell stabilitet (Rahoitusvakausvirasto, RVV) förverkligades 19.6.2017. Under dagen träffade König, i tillägg till RVV personal, representanter för kreditinstitut och andra myndigheter. Bland annat bankunionen mer generellt och resolutionsmyndigheternas verksamhet specifikt var på agendan. Under dagen behandlades också banksektorns risktolerans och finansiell stabilitet både i Finland och Europa, förändringar i regelverket samt den i färskt minne varande resolutionen av Banco Popular Espanol.

Besöket är ett täcken på det nära samarbetet myndigheterna emellan. Det är viktigt för funktionen av den gemensamma resolutionsmekanismen att SRB och de nationella resolutionsmyndigheterna har ett fortgående samarbete både i utformningen av resolutionsplaner och genomförande av krishanteringsåtgärder, men också i arbetet med att definiera och effektivera tillvägagångssätt och processer. Samarbetet kontinuerligt både i teamen, som arbetar med kreditinstitutspecifika frågeställningar, och i SRB:s kommittéer och de arbetsgrupper som fungerar under dessa.