Hyppää sisältöön

Kriisinratkaisuneuvoston SRB:n puheenjohtaja Elke König vieraili Suomessa 19.6.2017

19.6.2017 17.51
Tiedote

Kriisinratkaisuneuvoston (Single Resolution Board, SRB) puheenjohtaja Elke König vierailee kaikissa pankkiunionin maissa ja niissä toimivissa kansallisissa kriisinratkaisuviranomaisissa. Vierailu Suomessa ja Rahoitusvakausvirastossa (RVV) toteutui 19.6.2017. Päivän aikana König tapasi RVV:n henkilöstön lisäksi luottolaitosten edustajia ja muita viranomaisia. Agendalla oli mm. pankkiunioni yleisesti ja erityisesti kriisinratkaisuviranomaisten toiminta. Muita päivän aikana käsiteltyjä teemoja olivat pankkisektorin riskinsietokyky ja rahoitusvakaus sekä Suomessa että Euroopassa, sääntelymuutokset sekä tuoreessa muistissa oleva Banco Popular Espanol:n kriisinratkaisu.

Vierailu on osoitus tiiviistä yhteistyöstä viranomaisten välillä. Yhteisen kriisinratkaisumekanismin toimivuuden kannalta on tärkeää, että SRB ja kansalliset kriisinratkaisuviranomaiset tekevät jatkuvaa yhteystyötä sekä kriisinratkaisusuunnitelmien laadinnassa että kriisinratkaisutoimenpiteiden toteuttamisessa, mutta myös toimintatapojen ja prosessien määrittämisessä ja tehostamisessa. Yhteistyö on jatkuvaa sekä tiimeissä, jotka työskentelevät luottolaitoskohtaisten kysymysten parissa, että SRB:n komiteoissa ja niiden alla toimivissa työryhmissä.