Hyppää sisältöön

RVV:n kyky talletussuojakorvausten maksamiseen osoitettiin laajoissa harjoituksissa

Julkaisuajankohta 10.6.2024 11.09
Tiedote

Rahoitusvakausvirasto (RVV) on harjoitellut talletussuojakorvausten maksamista laajoilla simulaatioharjoituksilla kevään aikana. Harjoituskokonaisuus osoitti, että RVV:lla on kyky maksaa talletussuojakorvaukset lain edellyttämässä seitsemässä työpäivässä. Seitsemän työpäivän nopea korvaustenmaksuvelvollisuus on ollut voimassa Suomessa 1.1.2020 alkaen. Siirtymäajan umpeuduttua 1.1.2024 nopea korvausaikataulu on nyt voimassa kaikissa EU-maissa.

RVV:n on lain mukaan testattava säännöllisesti kykyään täyttää lakisääteiset talletussuojatehtävänsä, kuten talletussuojakorvausten maksaminen maksukyvyttömän pankin asiakkaille nopeasti seitsemässä työpäivässä. Koska pankkien kriisitilanteet ovat Suomessa harvinaisia, viranomaisten on ylläpidettävä ja kehitettävä valmiuttaan lukuisten erilaisten harjoitusten avulla. Talletussuojatehtävien harjoittelu tulee suorittaa kaikissa EU/ETA-maissa Euroopan pankkiviranomaisen (EBA, European Banking Authority) ohjeiden mukaisesti. Kevään 2024 aikana RVV testasi kykyään maksaa talletussuojakorvaukset tallettajille sekä kotimaassa että kansainvälisessä yhteistyössä.

EBA huomioi Suomen testaushavainnot jatkokehitystyössään

Kevään 2024 ensimmäisen harjoituksen aiheena oli talletussuojakorvausten maksaminen tallettajille sivuliikemaissa pankin konkurssitilanteessa. Kaksi viikkoa kestänyt harjoitus toteutettiin huhtikuussa yhteistyössä Ruotsin ja Norjan talletussuojaviranomaisten kanssa. Ensimmäisellä viikolla testattiin talletussuojaviranomaisten yhteistyötä, tallettajaviestintää sekä korvausten maksamista Suomessa ja Norjassa toimivan kuvitteellisen ruotsalaispankin konkurssitilanteessa. Toisella viikolla puolestaan testattiin vastaavia toimia Ruotsissa ja Norjassa toimivan kuvitteellisen suomalaispankin konkurssitilanteessa.

Toinen kevään 2024 harjoitus, talletussuojakorvausten maksaminen kotimaassa, suoritettiin kattavasti toukokuussa. Harjoitus kesti kaksi viikkoa, ja siihen osallistui RVV:n lisäksi Finanssivalvonnan, Suomen Pankin, Digi- ja väestötietoviraston, Palkeiden, valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijoita. Viranomaisia toimi RVV:n simulaatioharjoituksessa erilaisissa rooleissa, esimerkiksi simulaation suunnittelun tarkkailijana ja korvausprosessin eri tehtävien suorittajina. Osa asiantuntijoista osallistui simulaatioharjoitukseen testitallettajan roolissa. Heidän tehtävänsä oli esimerkiksi testata ja katselmoida RVV:n tallettajille tuottamaa viestintämateriaalia, kuten tiedotteiden ja korvaustenmaksutilanteessa toimimiseen annettujen ohjeiden riittävyyttä ja selkeyttä.

Kevään 2024 testien myötä RVV on saanut valmiiksi talletussuojan vuosien 2021-2024 simulaatioharjoituskokonaisuuden. RVV raportoi harjoituskokonaisuuden tulokset ja kehitystarpeet EBA:lle kesäkuun aikana. EBA tulee tekemään eri maiden raporttien perusteella arvion eurooppalaisten talletussuojajärjestelmien kyvystä suoriutua lakisääteisistä talletussuojatehtävistä. EBA on valinnut Suomen yhdeksi seitsemästä talletussuojajärjestelmästä, joiden raportoimien 2021-2024 harjoitustulosten perusteella EBA tulee tekemään arvion. EBA:n arvio julkaistaan viimeistään vuoden kuluttua. Tämän jälkeen EBA tulee antamaan EU/ETA-maissa toimiville talletussuojajärjestelmille päivitetyn ohjeen tulevien vuosien simulaatioharjoitusten suorittamisesta.

Lisätietoja: talletussuoja-asiantuntija Anna Kanninen (anna.kanninen(at)rahoitusvakausvirasto.fi).

Lue lisää Rahoitusvakausviraston ajankohtaisista asioista verkkosivuiltamme.