EU:n kriisinratkaisuneuvosto julkisti manuaalin kriisinratkaisusuunnittelusta

26.9.2016 16.18
Tiedote

EU:n kriisinratkaisuneuvosto (Single Resolution Board, SRB) on julkistanut manuaalin, joka kuvaa miten kriisinratkaisusuunnitelmia laaditaan yhteisessä kriisinratkaisumekanismissa. Manuaali on ensisijaisesti tarkoitettu SRB-vetoiseen suunnittelutyöhön, mutta se tukee myös kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten vastuulla olevaa, pienempien laitosten suunnittelutyötä. Manuaali on käytännön työkalu, jota on tarkoitus päivittää kerätyn kokemuksen perusteella. Manuaalin julkistamisen tavoite on lisätä läpinäkyvyyttä kertomalla luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille kriisinratkaisusuunnitteluprosessista ja -vastuujaosta sekä kriisiratkaisusuunnitelman eri elementeistä ja suunnittelutyöhön tarvittavista tiedoista.