Hyppää sisältöön

EBA julkaisi MREL-seurantaraporttinsa

Julkaisuajankohta 19.2.2020 9.03
Tiedote

Euroopan pankkiviranomainen (European Banking Authority, EBA) on julkaissut ensimmäisen uudella seurantamenetelmällä laatimansa seurantaraportin MREL-vaatimusten tasoista ja pankkien valmiuksista täyttää niille asetetut vaateet. Raportin havainnot osoittavat eurooppalaisten kriisinratkaisuviranomaisten edenneen vahvasti MREL-vaateiden asettamisessa, mutta samalla myös sen, että hieman yli puolella raporttiin sisällytetyistä pankeista on MREL-vaje. Myös Suomi on mukana seurantaraportissa, mutta raportissa ei esitellä maakohtaisia havaintoja.

Raportin havaintoja ovat muun muassa

  • MREL-vaje havaittiin 117 pankilla raportissa käytetyn otoksen 222 pankista. Kyseisten pankkien yhteenlaskettu MREL-vaje on EUR 178 miljardia euroa.

  • MREL-vaateiden (RWA-pohjainen) painotettu keskiarvo vaihtelee 19% ja 26.5% välillä riippuen pankin luokittelusta (G-SII, O-SII ja muut pankit).

  • EBA kehottaa pankkeja hyödyntämään tämänhetkistä positiivista rahoitusmarkkinaympäristöä täyttääkseen MREL-vajeensa.

Linkki EBA:n raporttiin: EBA shows banks’ progress in planning for failure but encourages them to issue eligible debt instruments 

Lisätietoja: RVV analyytikko Tero Niemelä ([email protected]