Hoppa till innehåll

Verket för finansiell stabilitet och beredskap för coronaviruset

Utgivningsdatum 13.3.2020 11.42 | Publicerad på svenska 23.9.2020 kl. 13.33
Pressmeddelande

Verket för finansiell stabilitet har förberett sig på coronavirussituationen och vidtagit åtgärder för att förebygga konsekvenserna av coronaviruset i verket. Målet är att begränsa coronavirusets spridning, ta hand om de anställdas hälsa samt garantera att verkets verksamhet och beslutsfattande fortsätter. Verket utnyttjar distansarbete och distansmöten i så stor utsträckning som möjligt. 

Verket för finansiell stabilitet följer intensivt det ekonomiska läget och marknadsläget samt dess inverkan på de inhemska bankerna. Samarbetet med finländska och europeiska myndigheter samt med bankerna har utökats. 

Mer information:

överdirektör Tuija Taos (fö[email protected])