Talsupankki Oyj on maksukyvytön – näin saat sinulle kuuluvan talletussuojakorvauksen

Helsingin käräjäoikeus on dd.mm.yyyy todennut Talsupankki Oyj:n maksukyvyttömäksi. Tämän seurauksena pankissa olevat tilit ja talletukset eivät ole enää tallettajan käytettävissä. Rahoitusvakausvirasto maksaa talletussuojan piirissä olevat talletukset tallettajille seitsemän arkipäivän kuluessa.

Talletusten korvaaminen

Rahoitusvakausvirasto on dd.mm.yyyy päättänyt korvata tallettajille pankissa olevat talletussuojan piiriin kuuluvat talletukset, eli suojatut talletukset. Päätös perustuu Oikeuden antamaan päätökseen ja rahoitusvakausviranomaisesta annettuun lakiin (1195/2014).

Rahoitusvakausvirastolla on valmius maksaa korvaukset tallettajille seitsemän arkipäivän kuluessa edellä mainitusta päätöksestä.

Rahoitusvakausvirasto maksaa talletussuojakorvaukset automaattisesti tallettajille. Korvaukset maksetaan tilisiirtona tallettajan ilmoittamalle tilille (ks. alla olevan ohjeen kohta 2). Muutoin tallettajien ei tarvitse ottaa yhteyttä virastoon, vaan virasto saa automaattisesti tiedot maksukyvyttömässä pankissa olleista tallettajista ja tileistä.

Korvauksen määrä

Talsupankki Oyj:n suojatut talletukset korvataan enintään 100 000 euroon asti.

Talletussuojakorvauksen määrää laskettaessa otetaan mukaan ajanhetkellä dd.mm.yyyy tilillä ollut pääoma ja pääomalle edellisen koronmaksun jälkeen kertynyt korko sekä maksujenvälityksessä olleet lopulliset maksut.

Ohjeet

Rahoitusvakausvirasto kehottaa noudattamaan alla olevia toimintaohjeita, jotta talletussuojakorvausten nopea maksatus on mahdollista. Yksittäistä tiliä koskevia tietoja tai muita tallettajakohtaisia tietoja ei voida tietosuojasyistä antaa puhelimitse tai toimittaa sähköpostilla.

Jos sinulla on talletuksia maksukyvyttömässä pankissa, toimi näin:

1. Valitse, mitä kanavaa pitkin haluat vastaanottaa korvauspäätöksesi.

  • Nopean tiedonkulun varmistat ottamalla käyttöön Suomi.fi-viestit-palvelun osoitteessa www.suomi.fi/viestit. Saat sinne korvauspäätöksen Rahoitusvakausvirastosta muutaman arkipäivän kuluessa.
  • Jos sinulla ei ole Suomi.fi-viestit-palvelua käytössäsi, korvauspäätös toimitetaan kirjepostina kotiosoitteeseesi.

2. Ilmoita Rahoitusvakausvirastolle tilinumero, jolle haluat talletussuojakorvauksen maksettavan.

  • Ilmoita tilinumero ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.talletussuoja.fi.
  • Ilmoita ainoastaan sellainen tilinumero, joka on jossakin toisessa pankissa kuin Talsupankki Oyj:ssä. Jos sinulla ei ole tiliä missään muussa kuin maksukyvyttömässä pankissa, avaa uusi tili toiseen pankkiin. Voit tarvittaessa ilmoittaa myös jonkun läheisesi tilinumeron, jolloin korvaus maksetaan hänen tililleen.
  • Jos sinulla ei ole mahdollisuutta asioida sähköisesti, ilmoita Rahoitusvakausvirastolle tilinumerosi paperilomakkeella, jonka saat korvauspäätöksen liitteenä.
  • Jos et ilmoita Rahoitusvakausvirastolle uutta tilinumeroa, jolle talletussuojakorvaus maksetaan, ja korvauspäätöksen antamisesta on kulunut kolme kuukautta, Rahoitusvakausvirasto siirtää korvauksen käsittelyn aluehallintoviranomaiselle, josta voit myöhemmin lunastaa korvauksen.

3. Lisätietoa talletussuojakorvausten maksatuksesta löydät Rahoitusvakausviraston verkkosivuilta www.rvv.fi.

Lue lisää: [+linkit esim. RVV:n päätökseen koskien maksuvelvollisuuden alkamista, julkiseen FAQ-tiedostoon, kieliversiot]

Yhteystiedot: [Kansalaisneuvonta, RVV, Pesänhoitajan asianajotoimisto]