Hyppää sisältöön

Yhteisenä visiona toimintakyky kaikissa kriisitilanteissa

Julkaisuajankohta 13.2.2024 11.54
Tiedote

Yhteisen kriisinratkaisumekanismin (Single Resolution Mechanism, SRM) päivitetty strategia julkaistiin 13.2.2024. Uusi strategia nostaa viranomaisten ja pankkien toimintavalmiuden suunnittelu- ja kehitystyön keskiöön.

Vuonna 2015 toimintansa käynnistäneen pankkiunionin yhteisen kriisinratkaisumekanismin painopisteenä on ollut kriisinratkaisusuunnitelmien laatiminen ja kriisinhallintaprosessien määrittely. Uuden strategian myötä painopistettä siirretään suunnitelmien tehokkaan toimeenpanon varmistamiseen ja valmiuden kehittämiseen erilaisten kriisitilanteiden varalta.

Uusi strategia linjaa tulevien vuosien aikana erityisesti yhteisen kriisinratkaisuneuvoston (Single Resolution Board, SRB) työn painopistealueita, mutta vaikuttaa osaltaan myös Rahoitusvakausviraston sekä muiden yhteiseen kriisinratkaisumekanismiin kuuluvien kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten työskentelyyn.

”Rahoitusvakausviraston asiantuntijat ovat osallistuneet aktiivisesti uuden strategian valmisteluun ja sen painotukset tukevat hyvin myös meidän toimintaamme. Haluamme varmistaa yhdessä SRB:n kanssa, että meillä on yhteisen kriisinratkaisumekanismin puitteissa vahva toimintakyky tarttua kaikkiin eteen tuleviin haasteisiin.” – RVV:n ylijohtaja Jaakko Weuro.

Yhteisen kriisinratkaisumekanismin strategia "Vision 2028" SRB:n verkkosivulla.

Ajankohtaista yhteisen kriisinratkaisumekanismin toiminnasta: SRB:n Annual Conference 2024.

Lisätietoja: RVV:n ylijohtaja Jaakko Weuro, (jaakko.weuro(at)rahoitusvakausvirasto.fi). Puh (vaihde): 0295 253 500.