Hyppää sisältöön

Valtiontalouden tarkastusvirasto aloitti RVV:n tuloksellisuustarkastuksen – selvitys osa laajempaa arviota

Julkaisuajankohta 8.5.2019 16.00
Tiedote

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on aloittanut tuloksellisuustarkastuksen Rahoitusvakausviraston (RVV) toimintaan osana pankkiunionin yhteistä kriisinratkaisumekanismia. VTV tekemän tarkastuksen tavoitteena on todentaa, miten hyvin RVV on valmistautunut ja varautunut kriisinratkaisutehtäviensä toteuttamiseen.

Ensimmäistä kertaa kriisinratkaisusuunnitteluun kohdistuvassa tuloksellisuustarkastuksessa arvioidaan, onko pankkien kriisinratkaisusuunnitelmat laadittu asianmukaisesti ja viraston kriisinratkaisuun liittyvät tehtävät järjestetty siten, että suunnitelmien mukaiset kriisinratkaisutoimet voidaan toteuttaa riittävällä varmuudella ja riippumattomasti pankkiunionin kriisinratkaisumekanismille asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Rahoitusvakauden edistämisen arvioinnissa otetaan huomioon Rahoitusvakausviraston lisäksi myös valtiovarainministeriön, Finanssivalvonnan ja Suomen Pankin rooli.

VTV:n käynnistämä tuloksellisuustarkistus on osa laajempaa rinnakkaistarkastuskokonaisuutta, joka toteutetaan samanaikaisesti muutaman muun EU-maan tarkastusviraston kanssa. Tarkastuskokonaisuuteen kuuluu myös yhteiseen kriisinratkaisuneuvostoon (SRB) tehtävä tarkastus, jonka toteuttaa Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

Rahoitusvakausvirastoa koskeva tuloksellisuustarkastus toteutetaan vuoden 2019 aikana ja VTV:n tarkastuskertomuksen on määrä valmistua keväällä 2020.

Lisätietoja: ylijohtaja Tuija Taos ([email protected])