Hyppää sisältöön

SRB on päivittänyt kriittisiä toimintoja ja rahoitusmarkkinainfrastruktuuria koskevaa tiedonkeruuta

6.2.2018 15.53
Tiedote

SRB on julkaissut kotisivuillaan vuoden 2018 kriittisiä toimintoja (Critical Functions, CF) ja rahoitusmarkkinainfrastruktuuria (Financial Market Infrastructure, FMI) koskevat lopulliset taulukot ja ohjeet. RVV hyödyntää tiedonkeruutaulukoita myös vähemmän merkittävien laitosten (Less Significant Institutions, LSI) kriisinratkaisusuunnittelussa. Näiden osalta tiedonkeruuaikataulu sovitetaan yksittäisen laitoksen suunnitteluprosessiiin, eli se poikkeaa SRB:n vastuulla oleviin merkittäviin laitoksiin (Significant Institutions, SI) sovellettavista aikatauluista.