Hyppää sisältöön

SRB on julkistanut kuvauksen siitä, miten toimintojen kriittisyyttä tulisi arvioida

Julkaisuajankohta 6.6.2018 11.25
Tiedote

Laitoksen kriittisten toimintojen jatkuvuuden varmistaminen on yksi kriisinratkaisun tavoitteista. Kriittisten toimintojen olemassaolo vaikuttaa siihen, onko kriisinratkaisu konkurssimenettelyn sijaan yleisen edun mukaista. Kriittiset toiminnot vaikuttavat kriisinratkaisustrategiavalinnan lisäksi välinevalintaan ja siihen, miten toiminnan taloudellinen ja toiminnallinen jatkuvuus varmistetaan.

Kriisinratkaisuneuvosto (Single Resolution Board, SRB) on yhdessä kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten edustajien kanssa luonut lähestymistavan sille, miten arvio toimintojen kriittisyydestä olisi hyvä tehdä pankkiunionin maissa. Virasto soveltaa lähestymistapaa myös vähemmän merkittävien laitosten (Less Significant Institutions, LSI) suunnittelussa yhdenmukaisuuden varmistamiseksi. Sen lisäksi että kriisinratkaisuviranomaiset käyttävät lähestymistapaa kriisinratkaisusuunnittelussa ja kriisiratkaisutilanteessa, laitokset voivat hyödyntää lähestymistapaa elvytyssuunnittelutyössään.

SRB:n 1. kesäkuuta julkistama kuvaus löytyy täältä.

Lisätietoja: kriisinratkaisuasiantuntija Hanna Westman ([email protected])