Hyppää sisältöön

Päivitetyssä EBA-raportissa pankeille uusia MREL- ja TLAC-velkakirjaehtoja koskevia suosituksia

Julkaisuajankohta 14.10.2022 12.47
Tiedote

Euroopan pankkiviranomainen (European Banking Authority, EBA) on 7.10.2022 julkaissut päivitetyn TLAC/MREL -monitorointiraportin. Ensimmäinen EBAn monitorointiraportti julkaistiin 29.10.2020, jonka yhteydessä EBA esitti 15 suositusta pankeille siitä, mitä tietoja olisi hyvä sisällyttää MREL- ja TLAC-instrumenttien velkakirjaehtoihin. Esitettyjen suositusten implementointi ohjelmaesitteisiin ja lainakohtaisiin ehtoihin on EBAn nyt tekemän analyysin perusteella edennyt hyvin.

Päivitetyssä raportissa esitetään täten vain muutamia uusia suosituksia. Uudet lisäykset koskevat erilaisia takaisinosto-, korvaus- ja muutoslausekkeita, kuten:

  • make-whole clauses (ei sallita),
  • clean up calls (sallitaan), ja
  • substitution and variation clauses (edellyttää tietyissä tilanteissa etukäteislupaa).

Uuteen analyysiin perustuen raportissa esitetään myös joitain päivityksiä, esimerkiksi liittyen netotukseen ja kuittausoikeuksiin (netting & set-off) sekä kahden lainsäädännön alla tehtyihin liikkeeseenlaskuihin (dual governing law).

EBAn antamat uudet suositukset perustuvat otokseen senior non-preferred (SNP) -liikkeeseenlaskuista, holding-yhtiöiden (Holdco) senior liikkeeseenlaskuista sekä MREL-kelpoisista senior preferred instrumenteista. Otoksessa on mukana 25 helmikuun 2022 loppuun mennessä emittoitua TLAC/MREL -instrumenttien transaktiota 16 lainkäyttöalueelta. Tarkasteltujen emissioiden yhteenlaskettu nimellismäärä on noin 15,3 miljardia euroa.

EBAn tavoitteena on jatkaa TLAC/MREL -instrumenttien monitorointia mahdollisimman monta lainkäyttöaluetta kattaen sekä antaa mahdollisia lisäsuosituksia instrumenttien laadun yhdenmukaistamiseksi EU-tasolla.

EBA raportti: On the Monitoring of TLAC-/MREL-eligible Liabilities Instruments of European Union Institutions - Update

Lisätietoa: RVV kriisinratkaisuasiantuntija Maiju Harava (etunimi.sukunimi(at)rvv.fi)

Tiedote