Hyppää sisältöön

EBA julkaisi päivitetyn MREL-seurantaraportin ja vaikutusarvion

Julkaisuajankohta 20.1.2023 12.23
Tiedote

Euroopan pankkiviranomainen (European Banking Authority, EBA) on julkaissut päivitetyn MREL-seurantaraportin ja siihen liittyvän vaikutusarvion. Raportin havainnot osoittavat edistymistä EU-luottolaitosten MREL-vajeiden supistumisessa, tosin supistuminen on ollut hitaampaa pienempien luottolaitosten kohdalla. Raportin havaintojen mukaan MREL-vaateiden vaikutukset luottolaitosten kannattavuuteen ovat keskimäärin hallittavat, tosin vaikutukset vaihtelevat erityyppisten luottolaitosten ja jäsenmaiden kesken. 

Raportissa on myös eriteltynä maatasoista tietoa (ml. Suomi), kuten esimerkiksi luottolaitosten ensisijaiset kriisinratkaisustrategiat. Seurantaraportissa käytetty taloudellinen informaatio pohjautuu vuoden 2021 lopun tilanteeseen.

Raportin havaintoja ovat muun muassa:

  • MREL-vaje havaittiin 70 luottolaitoksessa koko otoksen koostuessa 245 luottolaitoksesta. Yhteenlaskettu MREL-vaje oli 33 miljardia euroa, mikä on 42 % vähemmän kuin aikaisemmassa raportissa havaittu vertailukelpoinen MREL-vaje.  Aikaisemmassa raportissa MREL-vaje havaittiin 110 luottolaitoksessa.
     
  • MREL-vajeiden supistumiseen johtui pääosin MREL-kelpoisten instrumenttien määrän kasvusta.  MREL-kelpoiset instrumentit koostuivat pääosin omista varoista ja vakuudettomasta senior-velasta (ns. ”preferred” ja ”non-preferred” velkainstrumentit).
     
  • Merkittävä osa raportin otoksen luottolaitoksista onnistuivat liikkeeseen laskemaan MREL-kelpoisia instrumentteja vuonna 2021. Luottolaitokset, jotka kokivat haasteita liikkeeseen laskuissa, olivat muun muassa keskimäärin heikommassa taloudellisessa kunnossa tai ne toimivat alhaisemman luottoluokituksen maissa. Kyseiset luottolaitokset saattavat kohdata suurempia vaikeuksia liikkeeseenlaskuissaan myös jatkossa, rahoitusmarkkinoilla viime aikoina lisääntyneen epävarmuuden johdosta.
     
  • MREL-vaateiden vaikutukset luottolaitosten kannattavuuteen ovat keskimäärin hallittavat, tosin vaikutukset vaihtelevat erityyppisten luottolaitosten ja jäsenmaiden kesken. Raportissa havaitun yhteenlasketun MREL-vajeen kattamisen arvioidaan lisäävän kuluja melko rajallisesti, eli noin 0,13 % korkokatteesta.

EBA:n raportti: EBA publishes its annual quantitative monitoring report on minimum requirement for own funds and eligible liabilities complemented by a related impact assessment

Lisätietoja: RVV analyytikko Tero Niemelä (etunimi.sukunimi(at)rvv.fi)

Tiedote