Hyppää sisältöön

EBA ja ESMA ovat julkaisseet yhteisen kannanoton sijoittajavastuun informoinnista kuluttajille

Julkaisuajankohta 1.6.2018 10.10
Tiedote

Euroopan pankkivalvontaviranomainen EBA ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ESMA ovat 31.5.2018 julkaisseet yhteisen kannanoton, jossa ne kehottavat pankkeja erityiseen huolellisuuteen tarjotessaan kuluttajille sijoittajavastuun piirissä olevia velkainstrumentteja.
 
Kannanotossa korostetaan, että pankkien tulisi kertoa sijoittajavastuun vaikutuksista myös tällä hetkellä velkainstrumentteja hallussa pitäville vähittäisasiakkailleen. Tämä on tärkeää sen johdosta, että uudet niin sanotut bail-in-valtuudet koskevat jo ennen uuden kriisinratkaisulainsäädännön voimaantuloa liikkeeseen laskettuja velkainstrumentteja. Uudistetun rahoitusmarkkinadirektiivin (MiFID II) aikana liikkeeseen laskettavien sijoittajavastuun piirissä olevien velkainstrumenttien kohdalla EBA ja ESMA kehottavat pankkeja ottamaan huomioon direktiivin lisääntyneiden sijoittajansuojavaatimusten vaikutukset vähittäissijoittajien informoinnissa.
 
Kannanotossa painotetaan myös sitä, että pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin (BRRD) mukainen sijoittajavastuu kohdistuu yhdenvertaisesti kaikkiin sijoittajiin. EBA ja ESMA myös kehottavat markkinavalvonta- ja kriisiratkaisuviranomaisia tiiviiseen yhteistyöhön ja tiedonvaihtoon asiassa.

EBA:n tiedote ja viranomaisten yhteinen kannanotto löytyvät täältä.

Lisätietoja: kriisinratkaisuasiantuntija Pekka Kainulainen ([email protected])