Hyppää sisältöön

Yhteisen kriisinratkaisurahaston tavoitetaso saavutettu

Julkaisuajankohta 16.2.2024 14.49
Tiedote

Yhteinen kriisinratkaisurahasto (Single Resolution Fund, SRF) saavutti suunnitellusti asetetun tavoitetasonsa vuoden 2023 loppuun mennessä. Tavoitetaso on vähintään yksi prosentti kaikissa pankkiunioniin osallistuvissa jäsenvaltioissa toimiluvan saaneiden pankkien korvattavien talletusten määrästä ja oli noin 75 miljardia euroa joulukuun 2023 tietojen mukaan. Korvattavien talletusten määrä kasvoi vuoden 2023 aikana ennustettua vähemmän. Rahaston varat, jotka koostuvat käteisestä, sijoitetuista varoista ja maksusitoumuksista, olivat noin 78 miljardia euroa joulukuussa 2023. Määrä sisältää sijoitustoiminnan tuotot.

Tavoitetason saavuttaminen tarkoittaa, että vuonna 2024 yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (Single Resolution Board, SRB) ei kerää pankeilta EU:n vakausmaksuja. Tästä eteenpäin SRB jatkaa vuosittaista tiedonkeruuta ja tarkistaa sen perusteella vuosittain, onko rahaston varojen määrä pysynyt tavoitetasossaan. Jos näin ei ole, SRB kerää vakausmaksuja pankeilta tavoitetason saavuttamiseksi.

SRF rahastoa on vuodesta 2016 kerrytetty pankkiunionin laitosten vakausmaksuilla. Rahastoa voidaan käyttää laitoksen kriisinratkaisussa sen jälkeen, kun muut rahoituskeinot on jo käytetty. Siten, se osaltaan parantaa kriisinratkaisuvälineiden käytettävyyttä ja varmistaa, etteivät kaatuvista pankeista aiheutuvat kustannukset päädy veronmaksajien maksettaviksi.

Myös muiden kriisirahastojen tulee lähiaikoina saavuttaa niille asetetut tavoitetasot. Kansallisen kriisinratkaisurahaston tavoitetaso tulee saavuttaa vuoden 2024 loppuun mennessä. Siten Rahoitusvakausvirasto kerää vuonna 2024 kansalliset vakausmaksut maksuvelvollisilta sijoituspalveluyrityksiltä normaaliin tapaan. Talletussuojarahaston tavoitetaso tulee saavuttaa viimeistään 3. heinäkuuta 2024. Siten myös talletussuojamaksuja kerätään pankeilta kansalliseen talletussuojarahastoon keväällä 2024.

Lisätietoja: kriisinratkaisuasiantuntija Kristiina Tuomikoski (vakausmaksut(at)rvv.fi).

SRB:n tiedote: Single Resolution Fund: no expected contribution in 2024 as target level reached.

Lue lisää kriisinratkaisurahastoista RVV:n verkkosivuilla.

Tiedote