Hyppää sisältöön

Rahoitusvakausvirasto kerää luottolaitoksilta vakausmaksuja 270 miljoonaa euroa

Julkaisuajankohta 30.4.2021 10.35
Tiedote

Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (Single Resolution Board, SRB) on laskenut vakausmaksujen määrät vuodelle 2021. Kaikilta euroalueen 3018 maksuvelvolliselta laitokselta kerätään tänä vuonna vakausmaksuja yhteensä noin 10,4 miljardia euroa. Tämän vuoden vakausmaksusyklin jälkeen rahastoon on kerätty noin 52 miljardia euroa. SRF:n koon arvioidaan olevan siirtymäkauden lopussa vuonna 2023 noin 73-78 miljardia euroa. 

Rahoitusvakausvirasto (RVV) on toimittanut SRB:n päätökset vakausmaksuista suomalaisille luottolaitoksille ja 28. huhtikuuta tekemillään päätöksillä määrännyt maksut maksettaviksi toukokuun loppuun mennessä.

RVV kerää suomalaisilta laitoksilta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon (Single Resolution Fund, SRF) tänä vuonna yhteensä 270 miljoonaa euroa. Kasvua suomalaislaitosten vakausmaksujen määrässä on keskimäärin noin 15 prosenttia verrattuna edellisvuoteen. Vuonna 2020 RVV keräsi vakausmaksuina suomalaisilta luottolaitoksiltaan kaikkiaan noin 235 miljoonaa euroa.

Yhteistä kriisinratkaisumekanismia koskevan SRM-asetuksen mukaan yhteisen kriisinratkaisurahaston tavoitetaso on vuoden 2023 lopussa vähintään 1 prosentti kaikissa osallistuvissa jäsenvaltioissa toimiluvan saaneiden luottolaitosten korvattavien talletusten määrästä. Viime vuosien kasvu korvattavissa talletuksissa kiihtyi vuonna 2020. SRB on arvioinut sen jatkuvan myös lähivuosina. Varmistaakseen tavoitetason saavuttamisen määräajassa SRB on päättänyt käyttää vuoden 2021 vakausmaksujen laskennassa 1,35 prosentin tasoa korvattavista talletuksista. Tämä tavoitetason määräytymisessä käytettävä kerroin on korkeampi kuin viime vuonna (1,25%), mikä osaltaan nostaa vakausmaksujen kokonaismäärää ja laitoskohtaisia maksuja.

Luottolaitoskohtaisesti muutokset riskiasemaa kuvaavissa indikaattoreissa johtavat myös muutoksiin vakausmaksujen suuruudessa. Suomen pankkisektorilla toimivien luottolaitosten määrä on suhteellisen alhainen. Siten muutos yksittäisen luottolaitoksen indikaattorissa vaikuttaa kyseisen luottolaitoksen vakausmaksuun, mutta voi myös suuresti vaikuttaa muiden Suomessa toimivien luottolaitosten suhteelliseen riskiasemaan. Tästä syystä joillakin luottolaitoksilla vakausmaksut alentuivat hieman, samalla kun ne joillain nousivat merkittävästi.

SRB on julkaissut tiedot 2021 vakausmaksuista (perustuen 14.4.2020 tehtyihin päätöksiin) omilla verkkosivuillaan. Perustietojen ohella verkkosivuilta löytyy tilasto-osio, joka sisältää tietoa vakausmaksulaskennassa käytetyistä maakohtaisista tietopisteistä.

Kansalliset sijoituspalveluyritysten vakausmaksut 2021

RVV kerää vakausmaksujen ohella myös kansallista kriisinratkaisurahastoa kartuttavia kansallisia vakausmaksuja tietyiltä sijoituspalveluyrityksiltä yhteensä noin 23 000 euroa. Kansallisen kriisinratkaisurahaston vuoteen 2024 mennessä saavutettava tavoitetaso on noin 174 000 euroa.

Lisätietoja: kriisinratkaisuasiantuntija Kristiina Tuomikoski (vakausmaksut(at)rvv.fi)

Tiedote Vakausmaksut