Hyppää sisältöön

Rahoitusvakausvirasto kerää luottolaitoksilta EU:n vakausmaksuja 216 miljoonaa euroa

Julkaisuajankohta 30.4.2019 14.02 | Julkaistu suomeksi 23.9.2020 klo 13.39
Tiedote


Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (Single Resolution Board, SRB) on laskenut EU:n vakausmaksujen määrät vuodelle 2019. Rahoitusvakausvirasto (RVV) on toimittanut SRB:n päätökset EU:n vakausmaksuista suomalaisille luottolaitoksille ja 29. huhtikuuta tekemillään päätöksillä määrännyt maksut maksettaviksi. RVV kerää suomalaisilta laitoksilta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon (Single Resolution fund, SRF) tänä vuonna yhteensä 216 miljoonaa euroa. RVV on määrännyt vuoden 2019 kansalliset sekä EU:n vakausmaksut maksettaviksi toukokuun loppuun mennessä. Vakausmaksuvelvollisia ovat luottolaitokset sekä tietyt sijoituspalveluyritykset.

Yhteistä kriisinratkaisumekanismia koskevan SRM-asetuksen (EU 2014/806) nojalla yhteisen kriisinratkaisurahaston tavoitetaso on vuonna 2023 vähintään 1 prosentti kaikissa osallistuvissa jäsenvaltioissa toimiluvan saaneiden luottolaitosten korvattavien talletusten määrästä. SRB on päättänyt käyttää vuoden 2019 vakausmaksujen laskennassa 1,15 prosentin tasoa korvattavista talletuksista varmistaakseen tavoitetason saavuttamisen määräajassa.

Vuoteen 2022 saakka vakausmaksujen laskentaperuste on kaksiosainen. Se muodostuu kansallisen luottolaitossektorin osuuden (BRRD-osuus) ja kaikkien pankkiunionin alueen luottolaitosten yhteisen osuuden (SRM-osuus) laskennasta. Vastaavasti maksuvelvollisen laitoksen oma koko ja riskisyys määrittävät sille määräytyvän osuuden vakausmaksuina yhteensä kerättävästä summasta. Näin ollen vakausmaksujen kehitystä tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon sekä laitoksen koossa ja riskisyydessä tapahtunut kehitys että luottolaitossektorilla tapahtuneet muutokset niin Suomessa kuin pankkiunionissakin.

Vuonna 2019 EU:n vakausmaksujen määrään olennaisesti vaikutti Suomen luottolaitossektorin kasvu Nordea Pankki Oyj:n siirryttyä Suomeen lokakuussa 2018. Uuden pankin mukaantulo kasvatti Suomen talletussuojajärjestelmän piiriin kuuluvien korvattavien talletusten yhteismäärää sekä taseperusteista kokoa, minkä myötä EU:n vakausmaksuja kerättiin merkittävästi viime vuotta enemmän.

RVV kerää EU:n vakausmaksujen ohella myös kansallista kriisinratkaisurahastoa kartuttavia vakausmaksuja tietyiltä sijoituspalveluyrityksiltä yhteensä noin 12 000 euroa. Virastolaissa kriisinratkaisurahastolle vuoteen 2024 mennessä saavutettava tavoitetaso on vuoden 2019 laskennan perusteella noin 127 000 euroa. 

Lisätietoja: ekonomisti Riku Thilman ([email protected]