Rahastot

Rahoitusvakausvirasto hallinnoi rahoitusvakausrahastoa. Se koostuu kahdesta erillisestä rahastosta: talletussuojarahastosta ja kriisinratkaisurahastosta.