Hyppää sisältöön

VTV tarkastus: RVV:llä hyvät edellytykset kriisinratkaisutehtävien hoitamiseen

Julkaisuajankohta 11.3.2020 9.02
Tiedote

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) laatiman tarkastuksen mukaan Rahoitusvakausvirastolla (RVV) on hyvät edellytykset huolehtia pankkien kriisinratkaisutehtävistä. Tarkastuksen tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että virasto voi valmistella kriisinratkaisusuunnitelmat riittävällä varmuudella ja riippumattomasti EU:n pankkiunionin kriisinratkaisumekanismille asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

”Virastossa on toteutettu pankkien kriisinratkaisusuunnitelmien laadintaa johdonmukaisesti ja kehitetty viraston kyvykkyyttä toimia uskottavasti ja kustannustehokkaasti minkä tahansa laitoksen kriisitilanteessa. RVV:n hyvät edellytykset kansallisten kriisinratkaisutehtävien hoitamiseen on todettu nyt myös riippumattoman, maan ylimmän tarkastusviranomaisen toimesta,” RVV:n ylijohtaja Tuija Taos toteaa.

Ensimmäistä kertaa kriisinratkaisusuunnitteluun kohdistuvassa tuloksellisuustarkastuksessa VTV kiittelee virastoa siitä, että se on laatinut kaikille viraston vastuulla oleville pankeille (LSI-pankit) kriisinratkaisusuunnitelmat ja että pankeille laaditut suunnitelmat sisältävät suurelta osin suositellut osa-alueet. VTV suosittaa RVV:tä täsmentämään kriisinratkaisusuunnitelmien informaatio- ja viestintäsuunnitelmien osa-alueita ja muistuttaa, että rahoitusjärjestelmän kriisinhallinta edellyttää kaikkien asiaankuuluvien viranomaisten yhteistyötä. VTV:n tuloksellisuustarkastuksen suositukset ovat linjassa RVV:n toimintasuunnitelman kanssa.

”Lähivuosina kriisinratkaisusuunnittelutyötä syvennetään entistä tarkemmin pankki- ja ryhmäkohtaisiin eri-tyispiirteisiin viraston vahvistetun toimintastrategian mukaisesti. Tämä on erityisen tärkeää laitosten purettavuuden (engl. resolvability) edistämisen kannalta, mikä on yksi keskeinen pankkiunionin kriisinratkaisumekanismin toiminnallinen ulottuvuus, Taos sanoo.

Virastossa viranomaisten yhteistyötä on jo tiivistetty muun muassa Finans¬sivalvonnan (Fiva) kanssa hyödyntämällä olemassa olevia yhteyksiä pankkien taloudellisia raportteja koskevan tietokannan osalta.

”RVV:n ja Fivan yhteistyötä ja tiedonvaihtoa koskeva yhteisymmärryspöytäkirja vahvistettiin kesäkuussa 2019, ja virasto on vastikään käynnistänyt tiedonvaihtoa ja yhteistyötä koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan valmistelutyön Suomen Pankin kanssa. Virasto jatkaa osaltaan määrätietoisia toimia eri viranomaisten yhteistyön kehittämiseksi riittävien kriisinhoitovalmiuksien turvaamiseksi,” Taos sanoo.

VTV Tarkastuskertomus 3/2020: Rahoitusvakausviraston toiminta osana pankkiunionin yhteistä kriisinratkaisumekanismia

Lisätietoja:

RVV ylijohtaja Tuija Taos ([email protected])