Hyppää sisältöön

Unionin yleinen tuomioistuin 1.6. päätöksissään: Banco Popular -päätökset lain mukaisia

Julkaisuajankohta 2.6.2022 9.09
Tiedote

Unionin yleinen tuomioistuin on 1.6. antanut ratkaisunsa viiteen tapaukseen, joissa oli kyse yhteisen kriisinratkaisuneuvoston (Single Resolution Board, SRB) 17.6.2017 antamasta päätöksestä, jossa SRB päätti Banco Popular Español S.A. (Banco Popular) kriisinratkaisusta ja jossa Banco Popular:en osakkeet ja pääomainstrumentit siirrettiin Banco Santander S.A:lle. Nyt Unionin yleisessä tuomioistuimessa käsittelyssä olleissa tapauksissa kantajat vaativat SRB:n kriisinratkaisupäätöksen kumoamista. Tuomioistuin hylkäsi valitukset kaikissa viidessä tapauksessa kokonaisuudessaan. 

Ratkaisuissa käsiteltiin seuraavia kysymyksiä:

  • oliko komissio delegoinut oikeudettomasti SRB:lle komissiolle kuuluvaa toimivaltaa;
  • oliko kriisinratkaisupäätöksessä noudatettu päätöksen perusteluvelvollisuutta;
  • oliko päätöstä tehtäessä tehty ilmeisiä virheitä;
  • oliko asianosaisilla oikeus tulla kuulluksi kriisinratkaisupäätöstä tehtäessä;
  • oliko asianosaisten oikeutta omistaa omaisuutta loukattu;
  • oliko kriisinratkaisuprosessissa rikottu salassapitoa ja hyvää hallintoa koskevia periaatteita;
  • oliko kriisinratkaisuprosessissa rikottu oikeutta tehokkaaseen oikeussuojakeinoon;
  • oliko kriisinratkaisuprosessissa rikottu suhteellisuusperiaatetta tai luottamuksensuojaperiaatetta; sekä
  • oliko kriisinratkaisupäätöksessä rikottu kriisinratkaisuasetuksen säännöksiä, erityisesti säännöksiä arvonmäärityksestä, kriisinratkaisumenettelystä sekä pääomainstrumenttien ja velkojen alaskirjaamisesta ja muuntamisesta. 

Tuomioistuimen ratkaisujen perusteella Banco Popularea koskeva kriisinratkaisupäätös oli tehty lain mukaisesti eikä kanteissa todettuja oikeuksia ollut perusteettomasti loukattu. Päätösten nojalla ei ole tarvetta päivittää kriisinratkaisupäätösten päätöksentekoprosessia.

Tuomioihin on mahdollista hakea muutosta. Unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisujen oikeuskysymyksiin voidaan hakea muutosta Unionin tuomioistuimelta. 

Banco Popularen kriisinratkaisusta annettiin päätös myös 5.5., jolloin EU tuomioistuin päätti, että Banco Popular -tapauksessa ei ole syytä myöntää korvauksia niille sijoittajille, jotka menettivät varallisuuttaan Banco Popularea koskevassa kriisinratkaisussa. 

1.6. ratkaistut tapaukset Unionin yleisessä tuomioistuimessa:

Press release: The actions seeking annulment of the resolution scheme in respect of Banco Popular and/or the Commission decision endorsing that scheme are dismissed in their entirety

T-481/17 – Tatiana Perez   
T-523/17 – Elevete  
T-628/17 – Aeris Invest  
T-510/17 – Del Valle Ruiz   
T-570/17 – Algebris 

Press release: SRB statement on EU Court judgments related to the Banco Popular Español resolution 

Lisätietoa: lakimies Fanni Teinilä (etunimi.sukunimi(at)rvv.fi) 

Kriisinratkaisu Tiedote