Hyppää sisältöön

EBA konsultation: Testningsanvisningen för insättningsgarantin förnyas

Utgivningsdatum 24.3.2021 11.14 | Publicerad på svenska 29.3.2021 kl. 9.44
Pressmeddelande

Europeiska bankmyndigheten (EBA) publicerade en offentlig konsultation för anvisningen om stresstest för insättningsgarantisystemen. Anvisningen ersätter EBA:s tidigare anvisning och utvidgar testningsskyldigheten för insättningsgarantisystemen. Enligt anvisningen testar insättningsgarantisystemen sin förmåga att klara av sina uppgifter och huruvida de har tillgång till alla tillgängliga finansieringskällor. EBA har som mål att harmonisera testningspraxisen inom hela EU och på så sätt även skapa förutsättningar för en bredare möjlighet att jämföra testerna. 

I samband med konsultationen ordnade EBA ett diskussionsmöte som man kunde delta i via fjärranslutning. Diskussionsmötet hölls 26.5.2021. Konsultationen upphörde 11.6.2021.

Anvisningen har utvecklats på basis av de observationer som identifierades i EBA:s jämförande utredning av resultaten från stresstesterna av insättningsgarantisystemen som publicerades i juni 2020. Verket för finansiell stabilitet (RVV) har deltagit intensivt både i utarbetandet av den jämförande utredningen och i beredningen av anvisningen.

På basis av anvisningen utarbetade RVV en ny mångårig testningsplan för insättningsgarantin och utför test i enlighet med anvisningen. Testningen är en viktig del i utvecklingen av RVV:s insättningsgarantisystem, genom vilken man säkerställer en effektiv insättningsgaranti såväl i hemlandet som vid betalning av insättningsgarantiersättningar som överskrider gränserna.

Anvisningen inverkar även på inlåningsbanker, eftersom en del av testerna i enlighet med anvisningen gäller bankernas förmåga att ta fram och leverera nödvändiga uppgifter till RVV för betalning av insättningsgarantiersättningar.

Länk till EBA:s konsultation: Consultation on revised Guidelines on stress tests of deposit guarantee schemes

Ytterligare information: yngre jurist Fanni Teinilä (fornamn.efternamn(at)rvv.fi)

Insättningsgarantin Meddelande