Hyppää sisältöön

EBA konsultaatio: Talletussuojaa koskevaa testausohjeistusta uudistetaan

Julkaisuajankohta 24.3.2021 11.14
Tiedote

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on julkaissut julkisen konsultaation talletussuojajärjestelmien stressitestejä koskevasta ohjeesta. Ohje korvaa EBA:n aiemman ohjeen ja laajentaa talletussuojajärjestelmien testausvelvollisuutta. Ohjeen mukaisesti talletussuojajärjestelmät testaavat kykyään suoriutua tehtävistään ja sitä, onko niillä pääsy kaikkiin käytettävissä oleviin rahoituslähteisiin. EBA:n tavoitteena on harmonisoida testauskäytäntöjä EU:n laajuisesti ja näin luoda edellytykset myös testien laajempaan vertailtavuuteen. 

Konsultaation yhteydessä EBA järjesti kuulemistilaisuuden, johon oli mahdollista osallistua etänä verkkoyhteydellä. Kuulemistilaisuus järjestettiin 26.5.2021. Konsultaatio päättyi 11.6.2021.

Ohjetta on kehitetty niiden havaintojen pohjalta, joita tunnistettiin EBA:n laatimassa talletussuojajärjestelmien stressitestien tulosten vertaisarviossa, joka julkaistiin kesäkuussa 2020. Rahoitusvakausvirasto (RVV) on ollut tiiviisti mukana sekä vertaisarvion laadinnassa että ohjeen valmistelussa.

Ohjeen perusteella RVV laatii uuden, monivuotisen talletussuojan testaussuunnitelman ja suorittaa ohjeen mukaiset testit. Testaaminen toimii tärkeänä osana RVV:n talletussuojajärjestelmän kehitystyötä, jolla varmistetaan tehokas talletussuoja niin kotimaassa kuin rajat ylittävissä talletussuojakorvausten maksatustilanteissakin. Ohjeella on vaikutusta myös talletuspankkeihin, sillä osa ohjeen mukaisista testeistä koskee pankkien kykyä tuottaa ja toimittaa tarvittavat tiedot RVV:lle talletussuojakorvausten maksatusta varten.

Linkki EBA:n konsultaatioon: Consultation on revised Guidelines on stress tests of deposit guarantee schemes

Lisätiedot: nuorempi lakimies Fanni Teinilä (etunimi.sukunimi(at)rvv.fi)

Talletussuoja Tiedote