Hyppää sisältöön

SRB har publicerat sin första rapport om LSI-institut

Utgivningsdatum 6.10.2023 14.51 | Publicerad på svenska 10.10.2023 kl. 15.16
Pressmeddelande

Gemensamma resolutionsnämnden (Single Resolution Board, SRB) har den 5 oktober 2023 publicerat sin första rapport om resolutionsplanering och resolution i små och medelstora banker (LSI-institut).

I rapporten beskrivs LSI-institutens storlek, affärsmodeller, finansieringsstruktur och ställning i bankunionsländerna samt hur deras eventuella fallissemang påverkar till exempel inlånings-, betaltjänst- och kreditgivningsfunktionerna samt den finansiella stabiliteten. I rapporten går man också igenom de strategier som valts och de MREL-krav som ställts vid resolutionsplaneringen samt den senaste tidens krisfall.

SRB:s rapport om resolutionsplanering och resolution i LSI-institut (pdf)

Mer information: krishanteringsexpert Pekka Kainulainen (pekka.kainulainen(at)rvv.fi)

 

Läs mer om aktuella saker i verket på verkets hemsida

Meddelande