Hyppää sisältöön

Rahoitusvakausviraston ja -rahaston tilinpäätökset 2022 julkaistu

Julkaisuajankohta 28.2.2023 14.45
Tiedote

Rahoitusvakausviraston kahdeksatta toimintavuotta leimasivat talouden ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuuden jatkuminen koronapandemian jälkeen sekä Suomen ja Euroopan turvallisuus- ja toimintaympäristössä tapahtunut perustavanlaatuinen muutos Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa 2022. Vaikka Venäjän toimilla oli välittömiä vaikutuksia muun muassa talouteen, varautumiseen, huoltovarmuuteen ja kyberturvallisuuteen, virasto saavutti sille asetetut tulostavoitteet hyvin toimintaympäristössä ja viraston vastuualueissa tapahtuneista nopeista muutoksista huolimatta. 

Virastolle uusi huoltovarmuustilijärjestelmän ylläpitotehtävä 

Viranomaiset tekivät koko vuoden tiivistä yhteistyötä päivittäismaksamisen turvaamiseksi vakavien häiriötilanteiden ja poikkeusolojen varalta. Päivittäismaksamisen varautumiseen liittyvä lainsäädäntö tuli voimaan kesällä ja siinä virastolle säädettiin uusi tehtävä huoltovarmuustilijärjestelmän ylläpitäjänä. Viraston yhteiskunnallinen vaikuttavuus kasvoi entisestään, sillä huoltovarmuustilijärjestelmä on tärkeä osa päivittäismaksamisen varautumisjärjestelyitä, joilla lisätään koko yhteiskunnan kriisinsietokykyä. 

Huoltovarmuustilijärjestelmän ylläpitotehtävä nosti merkittävästi viraston resurssitarpeita ja toimintamenoja. Syksyllä viraston toiminta järjestettiin kolmeen yksikköön, jotta uuden tehtävän nopeassa haltuunotossa pystyttiin mahdollisimman tehokkaasti hyödyntämään virastoon aiemmin kartutettua osaamista ja synergioita. 

Viraston toiminta kriisinratkaisua ja talletussuojaa koskevissa yhteiskunnallisissa vaikuttavuustavoitteissa eteni virastolle asetettujen tavoitteiden mukaisesti, minkä lisäksi erilaiset varautumiseen liittyvät valmistelut olivat uusia prioriteetteja. Toimintavuonna suomalaispankkien kriisinratkaisusuunnittelu eteni suunnitellusti.

Korvattavien talletusten määrät kasvoivat

Talletussuojarahaston tavoitetaso on laissa säädetysti sidottu Suomessa toimivien pankkien korvattavien talletusten yhteismäärään. Talletussuojarahaston varat kasvoivat toimintavuoden aikana noin 920 miljoonaan euroon. Rahasto tulee kerryttää heinäkuuhun 2024 mennessä tasolle, joka vastaa 0,8 prosenttia sen piiriin kuuluvien korvattavien talletusten määrästä. Talletussuojarahaston tavoitetaso oli vuoden 2022 maksujen laskennassa käytetyin tiedoin noin 1,2 miljardia euroa.

Rahoitusvakausvirasto keräsi toimintavuonna EU:n vakausmaksuja Suomessa toimivilta luottolaitoksilta yhteensä noin 320 miljoonaa euroa pankkiunionin yhteiseen kriisinratkaisurahastoon (Single Resolution Fund, SRF). Summa nousi edellisvuoteen verrattuna merkittävästi (vuonna 2021 noin 270 milj. euroa) johtuen korvattavien talletusten huomattavasta kasvusta koko pankkiunionin alueella.

Ylijohtaja Taos nimitettiin SRB:n Johdon jäseneksi

Viraston ylijohtaja Tuija Taos nimitettiin marraskuussa 2022 yhteisen kriisinratkaisuneuvoston (SRB) Johdon jäseneksi ja kriisinratkaisuosaston johtajaksi. Euroopan unionin neuvosto päätti nimityksestä Euroopan parlamentin vahvistaman Euroopan komission esityksen mukaisesti. Taoksen viisivuotinen kausi alkaa maaliskuussa 2023. Rahoitusvakausviraston seuraavan ylijohtajan hakuprosessi on käynnissä toimintakertomusten julkaisemisen aikana. 

Lisätietoja: RVV ylijohtajan sijainen Reima Letto (etunimi.sukunimi(at)rvv.fi)

Linkki: Rahoitusvakausviraston tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2022

Linkki: Rahoitusvakausrahaston tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2022

Tiedote Virasto