Hyppää sisältöön

Rahoitusvakausviraston ja -rahaston tilinpäätökset 2021 julkaistu

Julkaisuajankohta 23.2.2022 13.02
Tiedote

Koronapandemian jatkuminen näkyi talouden ja rahoitusmarkkinoiden yleisenä epävarmuutena ja leimasi myös Rahoitusvakausviraston seitsemättä toimintavuotta. Vaikka pandemia ei aiheuttanut vakavia ongelmia rahoitusmarkkinoilla vuoden 2021 aikana, jatkuvat yleisestä epävarmuudesta ja ennustettavuuden vaikeudesta johtuvat riskit pankkisektorilla edelleen. Kun otetaan huomioon talouden näkymät ja haasteet rahoitusvakaudelle sekä samanaikaiset pankkisektorin toimintaympäristön isot muutostrendit kuten digitalisaatio, vihreä siirtymä ja kyberturvallisuuden merkityksen kasvu, on kriisinratkaisuviranomaisten työ pankkien purettavuuden varmistamiseksi aiempaakin tärkeämpää. 

Viraston toiminta kriisinratkaisua ja talletussuojaa koskevissa yhteiskunnallisissa vaikuttavuustavoitteissa eteni kertomusvuonna asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Rahoitusvakausviraston yleinen työtyytyväisyys säilyi etätyöolosuhteista huolimatta erittäin korkealla tasolla.

Vaikuttavuutta saavutettiin useilla toiminnan osa-alueilla

Rahoitusvakausvirasto saavutti asetetut tulostavoitteet hyvin ja onnistui edistämään tuloksellisesti etenkin kesällä 2020 käynnistettyä sisäistä kriisinhoitokyvyn kehittämishanketta. Toimintavuonna suomalaispankkien kriisinratkaisusuunnittelu eteni pääosin suunnitellusti. Kriisinratkaisusuunnittelutyön fokus on aiempaa selvemmin siirtynyt purettavuuden esteiden arviointiin sekä laitoskohtaisiin operatiivisiin kyvykkyyksiin. Tallettajien suojaa kriisitilanteissa koskevat tekniset järjestelyt turvattiin lähivuosille, kun viraston talletussuojan maksatusjärjestelmän sovelluskokonaisuuden toimittajan kilpailutus toteutettiin onnistuneesti toimintavuonna.

Korvattavien talletusten määrät kasvoivat

Talletussuojarahaston tavoitetaso on laissa säädetysti sidottu Suomessa toimivien pankkien korvattavien talletusten yhteismäärään. Talletussuojarahaston varat kasvoivat toimintavuoden aikana noin 779 miljoonaan euroon. Rahasto tulee kerryttää heinäkuuhun 2024 mennessä tasolle, joka vastaa 0,8 prosenttia sen piiriin kuuluvien korvattavien talletusten määrästä. Vuoden 2021 aikana korvattavien talletusten määrä kasvoi noin kolme prosenttia, joka nostaa myös rahaston arvioidun tavoitetason 1,2 miljardiin euroon. 

Rahoitusvakausvirasto keräsi toimintavuonna EU:n vakausmaksuja Suomessa toimivilta luottolaitoksilta yhteensä noin 270 miljoonaa euroa pankkiunionin yhteiseen kriisinratkaisurahastoon (Single Resolution Fund, SRF). Korvattavien talletusten kasvu nostaa myös  SRF:n tavoitetasoa ja keväällä 2021 yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (Single Resolution Board, SRB) arvioi, että tavoitetason saavuttamiseen 2023 mennessä oli kerättävä 1,35 prosenttia vuoden 2020 korvattavien talletusten määrästä. Kaikilta pankkiunionin alueelle sijoittuneilta maksuvelvollisilta laitoksilta kerättiin yhteensä noin 10,4 miljardia euroa EU:n vakausmaksuina, jonka myötä SRF-rahaston kokonaisvarat nousivat noin 52 miljardiin euroon tilikauden aikana. 

Lisätietoja: ylijohtaja Tuija Taos (etunimi.sukunimi(at)rvv.fi)

Rahoitusvakausviraston tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021

Rahoitusvakausrahaston tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021

Tiedote Virasto