Hyppää sisältöön

Rahoitusvakausvirasto kerää luottolaitoksilta vakausmaksuja 252 miljoonaa euroa

Julkaisuajankohta 9.5.2023 8.59
Tiedote

Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (Single Resolution Board, SRB) on laskenut vakausmaksujen määrät vuodelle 2023. Kaikilta euroalueen lähes 2800 maksuvelvolliselta laitokselta kerätään tänä vuonna vakausmaksuja yhteensä noin 11,3 miljardia euroa. Tämän vuoden vakausmaksusyklin jälkeen rahastoon on kerätty noin 77,6 miljardia euroa. Yhteistä kriisinratkaisumekanismia koskevan SRM-asetuksen mukaan yhteisen kriisinratkaisurahaston tavoitetaso on vuoden 2023 lopussa vähintään yksi prosentti kaikissa osallistuvissa jäsenvaltioissa toimiluvan saaneiden luottolaitosten korvattavien talletusten määrästä. 

Rahoitusvakausvirasto on toimittanut SRB:n päätökset vakausmaksuista suomalaisille luottolaitoksille ja 8. toukokuuta tekemillään päätöksillä määrännyt maksut maksettaviksi toukokuun loppuun mennessä. 

Rahoitusvakausvirasto kerää suomalaisilta laitoksilta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon (Single Resolution Fund, SRF) tänä vuonna yhteensä 252 miljoonaa euroa. Suomalaislaitosten vakausmaksujen määrä laski noin 21 prosenttia verrattuna edellisvuoteen. Vuonna 2022 Rahoitusvakausvirasto keräsi vakausmaksuina suomalaisilta luottolaitoksilta kaikkiaan noin 320 miljoonaa euroa. 

SRB julkaisee tiedot 2023 vakausmaksuista (perustuen 2.5.2023 tehtyihin päätöksiin) omilla verkkosivuillaan. Verkkosivuilla on muun muassa tilasto-osio, joka sisältää tietoa vakausmaksulaskennassa käytetyistä maakohtaisista tietopisteistä.

Tiedot vuoden 2023 vakausmaksuista SRB:n verkkosivuilla

Kansalliset sijoituspalveluyritysten vakausmaksut 2023

Rahoitusvakausvirasto kerää vakausmaksujen ohella myös kansallista kriisinratkaisurahastoa kartuttavia kansallisia vakausmaksuja tietyiltä sijoituspalveluyrityksiltä yhteensä noin 677 000 euroa. Kansallisen kriisinratkaisurahaston vuoteen 2024 mennessä saavutettava tavoitetaso on noin 974 000 euroa. Tavoitetaso on maksuvelvollisten sijoituspalveluyritysten osuus sijoituspalveluyrityksille ja luottolaitoksille yhteensä määritetystä tavoitetasosta, joka on yksi prosentti korvattavista talletuksista. 

Sijoituspalveluyritysten osuus lasketaan suhteuttamalla niiden velkojen omilla varoilla vähennetty määrä sijoituspalveluyritysten sekä EU:n vakausmaksua kartuttavien luottolaitosten velkojen kokonaismäärään, josta on vähennetty näiden omat varat ja korvattavat talletukset. 

Rahaston tavoitetaso kasvoi vuonna 2022 toimialalla tapahtuneiden vapaaehtoisten yritysjärjestelyjen myötä, mikä osaltaan kasvatti sijoituspalvelusektorin suhteellista kokoa ja vakausmaksuvelvoitteita. 

Lisätietoja: kriisinratkaisuasiantuntija Kristiina Tuomikoski (vakausmaksut(at)rvv.fi)

 

Lue lisää Rahoitusvakausviraston ajankohtaisista asioista viraston verkkosivuilla

Tiedote Virasto