Hyppää sisältöön

Kriisinratkaisulainsäädännön uudistamistyö etenee

Julkaisuajankohta 25.8.2020 17.13
Uutinen

Laajaa luottolaitos- ja kriisinratkaisulainsäädännön tarkistamista valmistellut työryhmä luovutti muistionsa valtiovarainministeriölle kesäkuussa ja muistio oli tämän jälkeen lausuntokierroksella 23.8.2020 asti. Rahoitusvakausvirasto (RVV), jolla oli edustaja valmistelutyöryhmässä, pitää työryhmän sille asetetussa aikatautaulussa valmistelemia ehdotuksia kannatettavana ja perusteltuna.

RVV toi omassa lausunnossaan esille vielä eräitä muutosehdotuksia taustadirektiivien täytäntöönpanon selkiyttämiseksi. Lisäksi RVV ehdotti eräitä muita jo voimassa olevien direktiivien puutteelliseen implementointiin liittyviä tarkennuksia esimerkiksi talletuskannan siirtoa koskevan sääntelyn osalta. 

Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annettuun lakiin tehtävänä pääasiallisena muutoksena on täydentää omia varoja ja hyväksyttäviä velkoja koskevaan vähimmäisvaatimukseen (ns. MREL-vaade) liittyvää sääntelyä sekä säätää uusista kriisinratkaisuviranomaisen toimivaltuuksista muun muassa laitoksen varojenjaon rajoittamiseksi ja sopimusten täytäntöönpanon keskeyttämiseksi.

Työryhmän hallituksen esityksen muotoon laatimaa ehdotusta viimeistellään parhaillaan valtiovarainministeriössä virkamiestyönä ja esitys pyritään saamaan eduskunnan käsiteltäväksi syys-lokakuun aikana. Lait on tarkoitus saattaa voimaan 1.1.2021.

Lisätietoja: kriisinratkaisuyksikön päällikkö Reima Letto ([email protected])

Lainsäädäntö Uutinen