Hyppää sisältöön

EU-kommissionen föreslår att bankkrishanteringen och insättningsgarantin ska reformeras

Utgivningsdatum 24.4.2023 15.27 | Publicerad på svenska 26.4.2023 kl. 10.10
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har den 18 april 2023 lagt fram ett förslag om att reformera och stärka EU:s befintliga system för bankkrishantering och insättningsgaranti (CMDI). Förslaget effektiviserar och förenhetligar framför allt skötseln av krissituationer i medelstora och mindre europeiska banker. 

Lagstiftningsförslaget mål kan sammanfattas i tre helheter:

  1. Bevara den finansiella stabiliteten och skydda skattebetalarnas pengar genom att möjliggöra effektivare användning av fonder som banksektorn finansierat.
  2. Skydda realekonomin från konsekvenserna av bankkonkurser genom att utvidga och förenhetliga användningen av resolutionsverktyg i samband med en bankkonkurs. 
  3. Bättre skydd för insättarna genom att harmonisera reglerna ytterligare, utvidga insättarskyddet till att omfatta offentliga organ och kundmedel samt genom att harmonisera skyddet av tillfälligt höga saldon.

Europaparlamentet och rådet ska nu diskutera kommissionens lagstiftningspaket.

Europeiska kommissionens meddelande om förslaget

Mer information: Hanna Westman ([email protected])

 

Läs mer om aktuella saker i verket på verkets hemsida

Meddelande