Hyppää sisältöön

Jäsenvaltiot sopivat kannastaan kriisinhallinta- ja talletussuojalainsäädännön uudistamiseen

Julkaisuajankohta 26.6.2024 13.07
Tiedote

Euroopan komissio antoi huhtikuussa 2023 ehdotuksensa pankkien kriisinhallinta- ja talletussuojalainsäädännön uudistamisesta. Ehdotuksen tavoitteena on tehostaa ja yhdenmukaistaa etenkin keskikokoisten ja pienempien eurooppalaisten pankkien kriisitilanteiden hoitoa. 

EU:n jäsenvaltiot saavuttivat 19.6.2024 EU:n neuvostossa yhteisymmärryksen siitä, miten komission ehdotusta tulisi tarkentaa.

  • Neuvosto tukee komission ehdotusta siitä, että arvio laitoksen toimintojen kriittisyydestä tulisi jatkossa tehdä alueellisella tasolla. Neuvosto kuitenkin haluaa, että arvio siitä, onko kriisinratkaisu yleisen edun mukaista konkurssimenettelyn sijaan, tulee tehdä kahdessa vaiheessa. Tämä varmistaa sen, että maksukyvyttömyysmenettely olisi edelleen ensisijainen lähestymistapa pienempien pankkien ongelmatilanteissa.
  • Neuvosto tukee komission ehdotusta siitä, että kaikilla talletuksilla olisi parempi etusija konkurssimenettelyn yhteydessä kuin vakuudettomilla veloilla Neuvosto kuitenkin näkee, ettei korvattavien talletusten ja talletussuojarahaston etusijaa maksusaantijärjestyksessä tulisi poistaa. 
  • Neuvosto täsmentää, että kotitalous- ja pk-yritysten talletusten etuoikeus suhteessa muihin talletuksiin, kuten suuryritysten talletuksiin, on syytä pitää ennallaan. Lisäksi neuvosto näkee tarkoituksenmukaisena, että muut talletukset tulisi jakaa kahteen etuoikeusluokkaan niiden alkuperäisen juoksuajan mukaan. Näin tehtäisiin ero sijoitustarkoituksessa tehtyjen talletusten ja esimerkiksi suuryrityksen operatiivisen toiminnassa käytettävien talletusten välillä. 
  • Neuvosto tarkentaa edelleen, miten talletussuojarahaston varjojen käyttöä rajoittava nk. pienimmän kustannuksen testi tulisi tehdä. Neuvosto ehdottaa, että konkurssimenettelyyn liittyvinä kustannuksina huomioidaan laajemmin epäsuoria kustannuksia ja että arviossa otetaan huomioon vain 85 % konkurssimenettelyssä talletussuojarahastoon kertyvästä palautuksesta.
  • Neuvosto ehdottaa lisärajoituksia siihen, missä määrin kriisinratkaisurahaston käyttöedellytysten täyttämiseen vaadittavan sijoittajanvastuun toteutumisen arvioinnissa on mahdollista ottaa huomioon talletussuojarahaston varoista maksettava tuki liiketoiminnan myynnin rahoittamiseen.
  • Neuvosto toivoo tarkennusta siihen, miten yhteisessä kriisinratkaisuneuvostossa sovitaan ohjeistuksista ja politiikkalinjauksista, ja ehdottaa kansallisille kriisinratkaisuviranomaisille suurempaa painoarvoa päätöksenteossa.

Rahoitusvakausvirasto pitää neuvoston esittämiä tarkennuksia perusteltuina. Rahoitusvakausviraston asiantuntijat ovat avustaneet valtiovarainministeriötä lainsäädäntöehdotuksen käsittelyssä.

Seuraavaksi neuvottelut jatkuvat jäsenvaltioita edustavan neuvoston ja Euroopan parlamentin välillä. Euroopan parlamentti esitti kantansa ehdotukseen huhtikuussa 2024. Parlamentin mietintö CMDI-ehdotuksesta vastaa hyvin pitkälle komission ehdotusta viime vuodelta.

Hyödyllisiä linkkejä:

Lisätietoa: kriisinratkaisuasiantuntija Harri Hämäläinen (harri.hamalainen(at)rvv.fi) ja pääekonomisti Hanna Westman (hanna.westman(at)rvv.fi).

Lue lisää Rahoitusvakausviraston ajankohtaisista asioista viraston verkkosivuilla.