Hyppää sisältöön

SRB:s uppdaterade MREL-policy har offentliggjorts

Utgivningsdatum 28.5.2021 14.49 | Publicerad på svenska 5.8.2021 kl. 15.52
Pressmeddelande

Gemensamma resolutionsnämnden (SRB) har offentliggjort sin uppdaterade MREL-policy av den 26 maj 2021. Den uppdaterade MREL-policyn preciserar och tillför policyn vissa nya delområden som ingår i bankpaketet (bl.a. tillämpning av vinstutdelningsbegränsningarna).

Den nya MREL-policyn tillämpas under den pågående resolutionsplaneringscykeln och den ligger till grund för de MREL-beslut som fattas våren 2022 för de kreditinstitut som omfattas av SRB:s direkta behörighet.

Verket för finansiell stabilitet följer SRB:s uppdaterade riktlinjer för MREL-policyn även i fråga om de LSI-institut som omfattas av verkets direkta behörighet. Verket för finansiell stabilitet finslipar som bäst det nationella MREL- bakgrundsdokumentet som baserar sig på SRB:s MREL-policy och informerar om det färdiga dokumentet i juni.

Mer information:

SRB publishes updated MREL Policy under the Banking Package: Minimum Requirements for Own Funds and Eligible Liabilities (MREL) Policy under the Banking Package.

Verket för finansiell stabilitet krishanteringsexpert Pekka Kainulainen (pekka.kainulainen(at)rvv.fi) 

MREL Meddelande