Hyppää sisältöön

SRB avasi arvonmäärityksen tietotarpeita koskevan toimialakuulemisen

Julkaisuajankohta 29.5.2020 13.35
Tiedote

Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (SRB) aloitti 19.5.2020 julkisen konsultaation standardoidusta tietokehikosta, jolla varmistetaan luottolaitoksilta kriisinratkaisutilanteessa kerättävän tiedon yhdenmukaiset minimiedellytykset luotettavan arvonmäärityksen toteuttamiseksi.

Kyse ei ole luottolaitoksille asetettavasta säännöllisestä raportointivaatimuksesta vaan välineestä, jolla kuvataan luottolaitoksiin kohdistuvia odotuksia riippumattoman arvonmäärityksen toteuttamiseen liittyvästä tietotarpeesta. 

Kuulemisella halutaan vahvistaa SRB:n sitoutumista toimialan kanssa käytävään vuoropuheluun sekä kehittää arvonmäärityksessä tarvittavien tiedonkeruumenetelmien yhdenmukaisuutta pankkiunionissa.

Konsultaatio koostuu kahdesta dokumentista.

  • ”SRB Valuation Data Set instructions”-dokumentti määrittelee SRB:n standardoidun tietokehikon ja asettaa edellytykset arvonmäärityksen tietotarpeille. Yhteisen soveltamiskäytännön varmistamiseksi dokumentti kuvaa tietokenttien määritelmät mahdollisimman yksityiskohtaisesti. 
  • “Explanatory note”-dokumentti määrittelee luottolaitosten informaatiojärjestelmiltä (MIS) edellytettäviä valmiuksia tuottaa arvonmäärityksessä tarvittava tieto riittävän ajantasaisesti ja yksilöidysti. 

Konsultaation vastausaika päättyi 30.6.2020.  

SRB launches public consultation on its ‘standardised Data Set’ proposals 

Lisätietoja: RVV kriisinratkaisuasiantuntija Pekka Kainulainen ([email protected]