Hyppää sisältöön

Rahoitusvakausviraston vuoden 2023 vastuullisuusraportti julkaistu

Julkaisuajankohta 17.4.2024 11.06
Tiedote

Rahoitusvakausvirasto (RVV) on julkaissut vastuullisuusraportin vuoden 2023 toiminnastaan. Raportti perustuu Valtiokonttorin valtiohallinnon organisaatioille antamaan ohjeeseen.

RVV:n tehtävänä on ylläpitää rahoitusmarkkinoiden vakautta ja suojella veronmaksajia mahdollisten pankkikriisien vaikutuksilta. Tehtäviään suorittamalla virasto tukee myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista.

Vastuullisuusraportissa käydään läpi ne edistymisen askeleet, joita virastossa otettiin vuoden 2023 aikana. 

  • Tavoitteena poistaa köyhyys sen kaikissa muodoissa kaikkialta (YK:n tavoite 1) – Virasto on kehittänyt pankin konkurssitilanteeseen ja talletussuojamaksatukseen sekä liiketoiminnan myynti -kriisinratkaisuvälineen toteuttamiseen liittyvää toimintakykyään. Tehty työ vahvistaa viraston valmiuksia hoitaa erityisesti pienten ja keskisuurten talletusrahoitteisten pankkien kriisejä. Tämä vähentää kriisien vaikutuksia kaikkiin tallettajiin.
  • Tavoitteena ihmisarvoinen työ ja talouskasvu (YK:n tavoite 8) – Viraston ohjauksesta pankit ovat merkittävästi edistäneet useita purettavuuden teemoja kriisinratkaisutoimien sujuvan toteuttamisen varmistamiseksi. Lisäksi virasto on lisännyt sijoittajien ja markkinatoimijoiden tietoisuutta siitä, miten taloudellisiin vaikeuksiin ajautuneen pankin toiminnan vakauttamisen kannalta keskeinen omien varojen ja velkojen uudelleenjärjestely (ns. bail-in) toteutettaisiin käytännössä. Kriisinhoitokyky on edelleen parantunut vähentäen pankkikriisien vaikutuksia yhteiskuntaan ja talouskasvuun.
  • Eriarvoisuuden vähentäminen (YK:n tavoite 10) - Virasto on osallistunut aktiivisesti pankkien EU:n kriisinhallinta- ja talletussuojaa koskevan lainsäädäntökehikon uudistustyöhön tavoitteenaan parantaa edelleen sääntelykehikon toimivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta.

Merkittävimmät kestävän kehityksen kannalta negatiiviset vaikutukset viraston toiminnasta syntyvät virkamatkustamisesta, toimitiloista sekä IT-laitteista ja palveluhankinnoista.

RVV:n vastuullisuusraportti vuodelta 2023 löytyy kokonaisuudessaan viraston verkkosivuilta.

Tutustu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (Agenda 2030-toimintaohjelma).

Lisätietoja: pääekonomisti Hanna Westman (etunimi.sukunimi(at)rvv.fi).

***

Lue lisää Rahoitusvakausviraston ajankohtaisista asioista viraston verkkosivuilla.

Tiedote