Hyppää sisältöön

Rahoitusvakausviraston ja -rahaston tilinpäätökset 2023 julkaistu

Julkaisuajankohta 29.2.2024 12.54
Tiedote

Viraston toimintakyky säilyi vahvana ja virasto saavutti sille asetetut tulostavoitteet talouden ja turvallisuustilanteen myllerrysten keskellä.

Pankkikriisit Yhdysvalloissa ja Sveitsissä aiheuttivat epävarmuutta markkinoilla keväällä 2023 ja muistuttivat tehokkaan pankkivalvonnan ja kriisinratkaisujärjestelmän merkityksestä. Tapahtumien vaikutukset Euroopan pankkisektoriin jäivät lopulta vähäisiksi. Euroopan unionin kriisinratkaisuviranomaiset seurasivat siitä huolimatta tilannetta tarkkaan ja tapausten oppeja hyödynnetään kriisinratkaisujärjestelmien kehitystyössä. 

Lokakuun tapahtumat Itämerellä alleviivasivat rahoitusmarkkinoiden korkean varautumisen ja viranomaisyhteistyön merkitystä. Suomen Nato-jäsenyys avaa osaltaan uusia yhteistyömahdollisuuksia, jotka edistävät kriisinhoitokykyä ja rahoitusmarkkinoiden vakautta. Rahoitusvakausvirasto osallistui elokuussa NATO-ajan ensimmäiseen kansainväliseen viranomaisharjoitukseen, jossa pohjoismaiden, Yhdysvaltain ja Viron viranomaiset harjoittelivat yhteistoimintaa rahoitusmarkkinoiden infrastruktuurin kohdistuvassa vakavassa häiriötilanteessa.

Viraston ja pankkien toimintavarmuus kriisitilanteissa vahvistui

Rahoitusvakausvirasto kehitti kriisinratkaisuvälineiden toimeenpanokykyä ja viranomaisyhteistyötä kriisitilanteissa. Viraston oman toimintakyvyn todentamiseksi otettiin käyttöön arviointityökalu. Kriisinratkaisun suunnittelussa siirryttiin kaikkien kotimaisten pankkien osalta toimintavarmuuden testaukseen. Virasto toteutti pankeille purettavuusarvion, jonka tulokset jaettiin ensimmäistä kertaa pankeille. Arvion perusteella pankkien purettavuudessa on saavutettu edistymistä, joskin myös pankkikohtaisia eroja havaittiin. 

Huoltovarmuustilijärjestelmän ylläpitotehtävä onnistuneesti haltuun

Virasto ylläpiti korkeaa valmiutta päivittäismaksamista poikkeusoloissa ja vakavissa normaaliolojen häiriötilanteissa turvaavan huoltovarmuustilijärjestelmän käyttöönottoon. Järjestelmän perustamishankkeesta siirryttiin hallitusti ylläpito- ja jatkokehitysvaiheeseen. Huoltovarmuustilijärjestelmän ylläpitotehtävä nosti viraston resurssitarpeita ja toimintamenoja, mikä johti myös RVV:n hallintomaksuista annetun lain muuttamiseen. 

Korvattavien talletusten määrät kasvoivat, talletussuojarahaston sijoitustoiminta käynnistyy

Talletussuojarahaston tavoitetaso on laissa säädetysti sidottu Suomessa toimivien pankkien korvattavien talletusten yhteismäärään. Talletussuojarahaston tavoitetaso vuoden 2023 maksujen laskennassa käytetyin tiedoin oli noin 1,22 miljardia euroa. Vuoden 2023 aikana korvattavien talletusten määrä kasvoi noin 0,05 prosenttia, mikä pitää arvion rahaston tavoitetasosta 1,22 miljardissa eurossa. Rahasto tulee kerryttää tavoitetasolleen heinäkuuhun 2024 mennessä. Virastossa valmisteltiin vuoden 2023 aikana talletussuojarahaston aktiivisen sijoitustoiminnan käynnistämistä rahaston hallituksen joulukuussa 2022 tekemän päätöksen mukaisesti.

Lisätietoja:

RVV:n ylijohtaja Jaakko Weuro (jaakko.weuro(at)rvv.fi).

Tutustu Rahoitusvakausviraston tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen vuodelta 2023

Tutustu Rahoitusvakausrahaston tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen vuodelta 2023

Uutinen