Hyppää sisältöön

Rahoitusvakausvirasto kerää talletussuojarahastoon 152,3 miljoonaa euroa vuonna 2024

Julkaisuajankohta 14.5.2024 18.13
Tiedote

Rahoitusvakausvirasto kerää talletuspankeilta vuonna 2024 talletussuojamaksuina sekä talletussuojajärjestelmän liittymismaksuna yhteensä 152,3 miljoonaa euroa. Rahoitusvakausvirasto on tehnyt laitoskohtaiset päätökset vuoden 2024 maksuista 6. toukokuuta.

Talletussuojamaksuilla kartutetaan talletussuojarahastoa, jonka tehtävänä on turvata talletuspankkien tallettajien saamisia. Talletussuojarahaston tavoitetaso on 0,8 prosenttia Suomessa toimivien talletuspankkien korvattavien talletusten yhteismäärästä, mikä pitää saavuttaa vuoden 2024 heinäkuun 3. päivään mennessä. Tämä vastaa noin 1 223,2 miljoonaa euroa laskettuna vuoden 2023 lopun korvattavien talletusten määrästä (2022 vuoden lopun korvattavien talletusten määrästä laskettu tavoitetaso oli 1 222,5 miljoonaa euroa). Korvattavien talletusten määrä oli vuoden 2023 lopussa noin 152,9 miljardia euroa (vuoden 2022 lopussa oli noin 152,8 miljardia euroa). Vuonna 2023 korvattavat talletukset kasvoivat hieman. Tästä syystä rahaston tavoitetasokin on noussut ja rahastoon kerättävien talletussuojamaksujen määrä on kasvanut hieman.

Talletussuojarahaston koko on noin 1 070,9 miljoonaa euroa tällä hetkellä. Vuoden 2024 talletussuojamaksujen keräyksen jälkeen talletussuojarahaston koko tulee olemaan noin 1 223,2 miljoonaa euroa.

Kansalliset sijoituspalveluyritysten vakausmaksut 2024

RVV kerää vakausmaksujen ohella myös kansallista kriisinratkaisurahastoa kartuttavia kansallisia vakausmaksuja tietyiltä sijoituspalveluyrityksiltä yhteensä noin 99 000 euroa. Kansallisen kriisinratkaisurahaston vuoteen 2024 mennessä saavutettava tavoitetaso on noin 897 000 euroa. Tavoitetaso on maksuvelvollisten sijoituspalveluyritysten osuus sijoituspalveluyrityksille ja luottolaitoksille yhteensä määritetystä tavoitetasosta, joka on yksi prosentti korvattavista talletuksista. Sijoituspalveluyritysten osuus lasketaan suhteuttamalla niiden velkojen omilla varoilla vähennetty määrä sijoituspalveluyritysten sekä EU:n vakausmaksua kartuttavien luottolaitosten velkojen kokonaismäärään, josta on vähennetty näiden omat varat ja korvattavat talletukset. Verrattuna vuoteen 2023 rahaston tavoitetaso laski sijoituspalvelusektorin suhteellisen koon laskun myötä, joka laski myös vakausmaksuvelvoitteita.

Lisätietoja: kriisinratkaisuasiantuntija Erika Aunio (talletussuojamaksut(at)rvv.fi) ja kriisinratkaisuasiantuntija Kristiina Tuomikoski (vakausmaksut(at)rvv.fi).

Lue lisää Rahoitusvakausviraston ajankohtaisista asioista viraston verkkosivuilla.

Tiedote