Hyppää sisältöön

EBA konsultaatio: mitkä varat kuuluvat talletussuojarahaston tavoitetasoon?

Julkaisuajankohta 7.5.2021 8.53
Tiedote

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on julkaissut julkisen konsultaation ohjeluonnoksestaan, jolla määritellään, mitä talletussuojarahaston käytettävissä olevilla varoilla tarkoitetaan. Tällä määritelmällä täsmennetään sitä, mitä varoja lasketaan mukaan talletussuojarahaston tavoitetasoon. Ohjeella myös tarkennetaan sitä, mitä tietoja talletussuojarahaston varoista raportoidaan EBA:lle. Rahoitusvakausvirasto (RVV) oli mukana ohjeen valmistelussa. 

Ohjeen tavoitteena on harmonisoida talletussuojajärjestelmien rahoitusta ja lisätä läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta talletussuojajärjestelmien rahoitustilanteesta. Näiden tavoitteiden avulla pyritään lisäämään luottamusta rahoitusvakauteen. 

EBA ehdottaa, että talletussuojajärjestelmät raportoisivat entistä tarkemmin talletussuojarahaston varoista. EBA julkaisisi raportoidut tiedot verkkosivuillaan. Tämän lisäksi EBA ehdottaa, että talletussuojarahaston tavoitetasoon lasketaan mukaan vain ne varat, jotka on kerätty talletussuojamaksuilla talletuspankeilta tai jotka suoraan tai välillisesti kumpuavat näistä maksuista. Tällä on vaikutusta esimerkiksi siihen, lasketaanko talletussuojakorvausten maksatuksen jälkeen konkurssipesältä takaisin saatavat varat tavoitetason saavuttamiseen mukaan. EBA:n ehdotuksen mukaan tavoitetasoon ei lasketa mukaan niitä varoja, jotka johtuvat alun perin talletussuojarahastolle otetuista lainoista. Niinpä ohjeen mukaan tilanteessa, jossa talletussuojakorvauksien maksatukseen käytettäisiin lainattuja varoja, ei konkurssipesältä saatuja varoja tältä osin laskettaisi mukaan.  

Rahoitusvakausviranomaisesta annetussa laissa ei ole tunnistettu tällaista varojen alkuperän seuraamiseen perustuvaa laskentatapaa. RVV on ottanut EBA:n ohjeen valmistelun yhteydessä esiin tämän eroavaisuuden suhteessa Suomen nykyiseen laskentatapaan. EBA:n ehdotuksen mukainen laskentatapa johtaa siihen, että joissakin talletussuojarahaston uudelleen­kerryttämistilanteissa talletussuojamaksuja jouduttaisiin keräämään vielä senkin jälkeen, kun talletussuojarahaston varat ovat saavuttaneet 0,8 % vähimmäistason. 

Konsultaation yhteydessä EBA järjesti kuulemistilaisuuden, johon oli mahdollista osallistua etänä verkkoyhteydellä. Kuulemistilaisuus järjestettiin keskiviikkona 28.6.2021. Konsultaatio päättyi 28.7.2021.

EBA:n konsultaatio: EBA consults on draft Guidelines on the delineation and reporting of available financial means of Deposit Guarantee Schemes 

Lisätiedot: nuorempi lakimies Fanni Teinilä (etunimi.sukunimi(at)rvv.fi)

Talletussuoja Tiedote