Skip to Content

Verket för finansiell stabilitets första ansvarsrapport har publicerats

Utgivningsdatum 20.5.2022 9.35
Pressmeddelande

Ansvarighet har på flera olika sätt kopplingar till Verket för finansiell stabilitets kärnuppgifter. Vi är en ansvarsfull aktör, som främjar finansiell stabilitet och förtroendet för banksektorn och den finansiella marknaden. Vi främjar den offentliga förvaltningens effektivitet genom att utvärdera och utveckla såväl insättningsgarantisystemets som resolutionsramens funktionsduglighet.

Våren 2021 valdes i verket de FN:s ansvarighetsmål som är relevanta ur en insättningsgaranti- och resolutionsmyndighets synvinkel. Vintern 2022 identifierades de framsteg som gjorts under år 2021 för att uppnå de valda ansvarighetsmålen och på basen av detta arbete utarbetades verkets första ansvarsrapport. Verkets överdirektör godkände verkets ansvarsrapport i april 2022.

Verket för finansiell stabilitets ansvarsrapport 2021 kan läsas på verkets nätsidor.

Tilläggsinformation: chefsekonom Hanna Westman (förnamn.efternamn(at)rvv.fi).

Meddelande Verket