Skip to Content

Sijoituspalveluyritysten asiakasvarat talletussuojan piiriin

Julkaisuajankohta 22.3.2019 14.37
Tiedote

Talletussuojan kattavuus muuttuu lainsäädäntömuutoksen myötä, kun sijoituspalvelun tarjoajan nimissä olevat asiakasvaratilit kuuluvat jatkossa talletussuojan piiriin. Muutos ei edellytä tallettajilta mitään toimenpiteitä.

Muutos johtuu rahoitusvakausviranomaisesta annettuun lakiin tehdystä muutoksesta, jolla kumottiin sijoituspalveluyritysten asiakasvarain tilejä koskeva poikkeussäännös 20.3.2019 alkaen. Sijoituspalveluyrityksen omaan lukuunsa tekemät talletukset eivät kuulu jatkossakaan talletussuojan piiriin. 

Suojan kattavuudessa on kysymys kahden eri suojarahaston, talletussuojarahaston ja Sijoittajien korvausrahaston välisestä työnjaosta. Talletussuojarahasto on perustettu suojaamaan tallettajia ja Sijoittajien korvausrahasto sijoittajia. Muutoksen myötä mahdollisessa talletuspankin maksukyvyttömyydestä johtuvassa korvaustilanteessa sijoituspalvelun tarjoajan asiakasvaratilin talletukset korvataan asiakkaalle talletussuojarahastosta.

Lisää talletussuojasta Suojatut talletukset -sivuilla.