Skip to Content

Verket för finansiell stabilitet samlar in EU-stabilitetsavgifter för 111,6 miljoner euro

Utgivningsdatum 29.4.2016 11.46 | Publicerad på svenska 29.4.2016 kl. 13.31
Pressmeddelande

År 2016 ansvarade resolutionsnämnden Single Resolution Board (SRB) för första gången för beräkningen av kreditinstitutens stabilitetsavgifter.

Jämfört med ifjol har det gjorts vissa ändringar i hur stabilitetsavgifterna fastställs, vilka ledde till en klar ökning av stabilitetsavgifterna.

Med stöd av förordningen om en gemensam resolutionsmekanism EU 2014/806 (SRM-förordningen) bör den gemensamma resolutionsfondens stabilitetsmål uppnås inom en period på åtta år. Ifjol tillämpades en insamlingstid på tio år enligt direktivet om återhämtning och resolution av banker EU 2014/59 (BRR-direktivet). Denna enskilda ändring ökade avgifternas belopp med 25 procent.

Därtill beslutade den gemensamma resolutionsfonden att stabilitetsmålet för år 2016 höjs med 0,05 procent för att säkerställa den gemensamma resolutionsfondens målnivå på minst 1 procent av de ersättningsberättigade insättningarna fram till år 2024 (sammanlagt cirka 53,5 miljarder euro). Denna enskilda ändring ökade stabilitetsavgifternas belopp med 5 procent.

Enligt rådets genomförandeförordning EU 2015/81 användes specifika justeringar vid beräkningen av det årliga stabilitetsmålet så att den avgift som beräknas enligt den nationella målnivån enligt BRR-direktivet i år utgör 60 procent av det årliga bidraget och den avgift som beräknas enligt euroområdets gemensamma målnivå enligt SRM-förordningen utgör 40 procent av det årliga bidraget. Denna enskilda ändring ökade avgifternas belopp med cirka 22 procent.

På basis av genomförandeförordningen har resolutionsnämnden beslutat minska det belopp som varje företag ska betala med en åttondedel (1/8) av de stabilitetsavgifter som överförts till den gemensamma resolutionsfonden år 2015. Detta minskade avgifternas belopp med cirka 9 procent.

De finländska inlåningsbankerna får fortsättningsvis gottgörelse för den bankskatt som de betalade 2013–2014.

Verket för finansiell stabilitet samlar in EU-stabilitetsavgifterna före utgången av maj och de överförs till den gemensamma resolutionsfonden före utgången av juni.

Ovan nämnda ändringar gällde endast kreditinstitut. Värdepappersföretagen utökar den nationella stabilitetsfonden och i år insamlas stabilitetsavgifter för sammanlagt cirka 5 500 euro från värdepappersföretagen.

Närmare upplysningar ger ekonom Jaakko Suni (tfn 0295 253 540, jaakko.suni(at)rvv.fi).